Mon Sep 16 2019

09 16

Sneller op de plaats van bestemming

18/07/2017

Door Ad Spijkers

Economen van de Friedrich-Schiller-Universität Jena hebben berekend, dat in een doorsnee distributiecentrum voor pakketten tot 10% meer zendingen kunnen worden gesorteerd dan tot nu toe, zonder dat de pakketdienst één euro extra hoeft te investeren.


     

Met het groeiend marktaandeel van webshops maken ook pakketdiensten een snelle groei door. Om het enorme aantal zendingen aan te kunnen, hebben de pakketdiensten grote logistieke netwerken opgebouwd. De totale transportprocessen verlopen over grote distributiecentra met al even grote sorteerinstallaties.

De onderzoekers hebben aangetoond dat dergelijke systemen, die regelmatig ettelijke miljoen kosten, niet altijd efficiënt zijn. Door geoptimaliseerde procedures kan een distributiecentrum wezenlijk meer pakketten sorteren dan tot nu toe.

Distributiecentra

De economen in Jena hebben de zaak mathematisch aangepakt. Ze onderzochten de procedures in het distributiecentrum met behulp van mathematische optimalisering en daarbij hebben ze het DC van de Hermes Logistik Gruppe in Friedewald (Hessen) onder de loep genomen. Deze is representatief voor dit soort installaties en ook de procedures zijn vergelijkbaar met die in andere DC's.

De pakketten komen per vrachtwagen aan in het distributiecentrum en worden bij de afdeling inkomende goederen uitgeladen. Vervolgens worden de pakketten via een lopende band met kipschalen of uitstoters gesorteerd naar de plaats van bestemming. Daar wacht een vrachtwagen om de zendingen uit te leveren.

Dit gebeurt grotendeels automatisch, dus wat valt daar nog te optimaliseren?

Volgens de onderzoekers is dit systeem bijzonder efficiënt wanneer de afzonderlijke pakketten een kortst mogelijke verblijfdata binnen de sorteerinstallatie hebben. Dat zou enerzijds kunnen worden bereikt doordat de vrachtwagens niet naar de eerste de beste vrije losdeur rijden, maar al vooraf naar bestemming van de warenzendingen worden voorgesorteerd.

Anderzijds kunnen ook de laaddeuren voor uitgaande goederen zodanig worden toegewezen dat de pakketten de kortst mogelijke route op de sorteerband hoeven af te leggen. Daardoor wordt niet alleen de stoorgevoeligheid verminderd, omdat er maar zelden een file van te transporteren pakketten optreedt. Ook wordt de bewerkingstijd duidelijk gereduceerd, wat in de praktijk een hogere doorvoer mogelijk maakt.

Groter of efficiënter?

Als een sorteersysteem tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt, wordt tot op heden geïnvesteerd in een grotere installatie. De onderzoekers konden aantonen dat er ook uit bedrijfseconomisch oogpunt zinvollere manieren zijn om de capaciteit van zulke installaties te verhogen.

Hun bevinden kunnen ook op andere terreinen worden benut, bijvoorbeeld bij bagageafhandelingsystemen op vliegvelden of in sorteersystemen van grote on-line handelaars. Volgens de onderzoekers hebben veel gebruikers geen idee hoeveel verbeteringspotentieel nog in hun sorteerinstallaties zit. In deze tijd, waarin steeds meer pakketten steeds sneller bij de klanten moeten komen, is dat voor veel pakketdiensten een goed bericht.