Fri Mar 22 2019

03 22

Safetyevent behandelt praktijkvoorbeelden

05/05/2018

Door Bart Driessen

Tijdens het Safetyevent (8 mei Evoluon) wordt er in de middaguren uitgebreid ingegaan op drie praktijkvoorbeelden:

•               Veiligheidsaspecten bij de keersluis Limmel

•               Functionele veiligheid in elektrohydraulische systemen

•               Stofexplosies en goede risicobeoordeling van apparaten


     

De keersluis bij Limmen staat op dit moment in het middelpunt van de publieke en juridische belangstelling. Eind 2016 is als onderdeel van uitgebreide renovatiewerkzaamheden bij de keerschutsluit in Limmel een nieuwe 180 t zware sluisdeur ingehangen tussen twee heftorens. In juni 2017 is deze deur scheefgezakt. Het scheefzakken van de sluisdeur bleek het gevolg van overdruk in de installatie en hierdoor is een ‘onderdeel’ bezweken. Dit heeft Rijkswaterstaat in december vorig bekendgemaakt op basis van onderzoek door TNO. Door de overdruk is een olielekkage ontstaan in de leidingen van de hydraulische aandrijving en is de deur gaan zakken. De hydraulische cilinders die voor de aandrijving van de hefdeur zorgen, met een lengte van ongeveer 15 m en een diameter van circa 0,6 m zijn hierbij onherstelbaar beschadigd en inmiddels vervangen. Het onderdeel dat heeft gefaald, is verstevigd. Tevens is een vergrendelsysteem aangebracht waardoor de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de hefdeur, om welke reden dan ook, uit zichzelf kan zakken.

Op de dag dat deze storing hersteld zou worden, is een werknemer om het leven gekomen. De man viel van ongeveer 20 m hoogte in het kanaal en is daarbij om het leven gekomen. Volgens de berichtgeving omtrent het onderzoek is onduidelijk of alle veiligheidsvoorschriften zijn gevolgd. Door de Inspectie SZW is onderzoek verricht. Inmiddels is ook bekend het Openbaar Ministerie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek. Van deze actualiteit is ook de inhoud van de voordracht afhankelijk. Ook de spreker is op het moment dat deze editie van Constructeur naar de drukker gaat niet bekend. Houd voor de laatste informatie www.engineersonline.nl in de gaten.

afb5con4 safetyevent 

Ontwerpkeuzes

Niet gerelateerd aan de voordracht over de keersluis maar door dit onderwerp zeker actueel,  is de lezing van Frans Wilschut (FW-Techniek Consultancy): functionele veiligheid in elektrohydraulische systemen. Algemene regels en veiligheidseisen voor hydraulische systemen en hun componenten staan in de norm EN-ISO 4413. Maar voor de ‘functionele veiligheid’ moet de ontwerper een beroep doen op de EN-ISO 13849 (PL) en/of EN 62061 (SIL). Wilschut gaat met de nodige praktijktips in op de ontwerpaspecten rondom functionele veiligheid van hydraulische aandrijvingen van machines en hoe die toe te passen bij het maken van technische ontwerpkeuzes.

 

Ingrijpen

Rolf van Dijk van U&D Industrial Safety gaat in zijn voordracht ‘Stofexplosies en een goede risicobeoordeling van apparaten’ onder andere in op de vraag wat de waarde is van explosieveilig materieel in een stoffige omgeving als het risico van een explosie vanuit de apparatuur zelf niet voor 100% is beheerst. Want incidenten met stofexplosies komen regelmatig voor. Hierbij gaat het doorgaans om explosies van de installaties zelf. Zelden is er sprake van een explosie die ontstaat in de omgeving. Mag je accepteren dat er zich een stoflaag in een ruimte opbouwt? Op welk moment moet je ingrijpen? Wat zijn de verschillen in risico binnen en buiten de omhulling en welke maatregelen kunnen genomen worden voor een veiliger werkomgeving?

 

Kennis en kunde

Deze laatste sessieserie wordt afgesloten om 17.00 uur. Hierna is er nog ruimschoots tijd met een hapje en drankje het bestaande netwerk uit te breiden of de discussie met onder andere de sponsoren aan te gaan tijdens de borrel. Mede dankzij deze partijen kan het evenement ook dit jaar weer doorgang vinden. Ook dit jaar zijn zij weer present om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw werknemers en klanten. Dit jaar staan ABB, Balluff, D&F Consulting, Elobau, Euchner, Festo, Fusacon, Inspectie SZW, Inrato, Leuze electronic, NEN, Pilz, Omron, Phoenix Contact, Schneider Electric, Teleradio, TCPM, Turck, VGB Beheer en Weidmüller voor u klaar. Uit hun gelederen zijn ook dit jaar weer de meeste ‘Safety Doctors’ aangesteld, aanwezig voor het verlenen van eerste hulp bij uw persoonlijk machineveiligheidsvraagstukken: van 13.15 tot 14.00 uur en nogmaals tussen 15.00 en 16.00 uur. Nu kost dat altijd even de nodige voorbereiding, dus de (aangemelde) bezoeker die met een vraagstuk zit, dient dit van te voren op te geven. Meer informatie – onder andere over toegangsprijzen en de korting voor abonnees op Constructeur – is te vinden op de eventpagina op Engineersonline.

Met dank aan A&B