Sun May 24 2020

05 24

Vision, Robotics & Motion 2018

09/03/2018

Door Liam van Koert

Het duurt nog even voordat in Veldhoven de deuren opengaan voor Vision, Robotics & Motion. Toch is de organisatie al volop in beweging met het plannen van de beursvloer, de lezingen en tal van andere activiteiten die ook editie 2018 tot een succes moeten maken. Deze keer betekent dat onder andere enkele bijzondere samenwerkingen met de Brabant Robot Challenge en Holland Robotics.


     

// Factory Facts //

  • Ook in 2018 veel aandacht voor motion

  • Holland Robotics en Brabant Robot Challange van de partij

 

“We liggen ruim voor op het schema van vorig jaar”, constateert een enthousiaste Michiel Beerens. Als beursmanager van Mikrocentrum is hij verantwoordelijk voor de succesvolle formule die in 2017 de categorie Motion aan het flexibele automatiseringsevenement toevoegde. En dat leverde een groei van 25 procent ten opzichte van voorgaande jaren op. In 2018 wil Beerens doorpakken. Met een stevig en actueel lezingenprogramma, met relevante en spraakmakende activiteiten, en het liefst met een nóg groter exposantenaanbod.

 

Praktische basis

Waar het de komende editie vooral over zal gaan? Dat ligt volgens Beerens nog lang niet allemaal vast. “Natuurlijk komen alle gangbare thema’s uit het vakgebied aan bod”, licht hij toe. “Denk aan hyperspectraal, embedded en machine learning voor wat betreft visiononderwerpen. En voor wat betreft robotica zijn er natuurlijk de cobots en is er de opmars van ‘cloud robotics’. Maar het moet geen buzzword-bingo worden. We willen de onderwerpen vooral praktisch aanvliegen, zodat bezoekers er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.” Als voorbeeld noemt Beerens robotveiligheid, met in het bijzonder de cobot. Daar blijft de wetgeving achter en willen de normcommissies inspringen. Wat wel of geen zinnige bijdrage is aan de normering, levert genoeg stof op voor discussie. Maar ook over hetgeen waar consensus over is en het tot norm geschopt heeft, valt genoeg uit te leggen.   

Verbinden door samenwerken

Vision, Robotics & Motion wil dus graag een podium zijn om samen tot nieuwe inzichten te komen. Ten aanzien van die samenwerkingsdoelstelling zijn er wel twee concrete zaken die Beerens kan en wil noemen. “Eén van de activiteiten die we naar Vision, Robotics + Motion hebben weten te halen, is de finale van de Brabant Robot Challenge. In deze wedstrijd, die wordt georganiseerd door Fontys, Avans en de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, werken multidisciplinaire teams aan zorgoplossingen met in de markt verkrijgbare robots als Nao en Pepper. Tijdens de finale zullen alle deelnemers hun project aan een eveneens multidisciplinaire vakjury pitchen. Ook zal er een koppeling met zorgrobotica met het lezingenprogramma worden gemaakt.”
Een tweede samenwerking die Beerens vrolijk stemt, is die met Holland Robotics. Onlangs presenteerden zij een ‘position paper’ aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin ze een samenwerkingsprogramma voorstelden om Nederland binnen vijf jaar naar een koppositie in robotica te brengen. Dat Vision, Robotics & Motion graag deel uitmaakt van dat ecosysteem is vanzelfsprekend. En hoewel de concrete invulling nog moet plaatsvinden, ligt een gelijktijdig congres waarin het programma met enkele als voorbeeld dienende samenwerkingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid wordt toegelicht, voor de hand.

Beerens besluit met een algemene oproep tot samenwerken. “Ook in 2018 krijgen we weer een zeer groot aantal potentiële vision- en robotgebruikers over de vloer. Aan ons de schone taak hen te overtuigen van de kracht van – in mijn ogen – de meest flexibele vorm van automatisering. Maar dat overtuigen kan ik niet alleen. Dus heb je een goed idee? Bij dezen nodig ik je van harte uit om Vision, Robotics & Motion ook tot jouw podium te maken.