Thu Apr 22 2021

04 22

5G: wat kunnen we er mee?

24/03/2021

Door Liam van Koert

5G belooft voor de industrie een wereld vol nieuwe toepassingen. Tijd om op een rijtje te zetten wat 5G precies is, wat die toepassingen zijn en te onderzoeken of er ook nadelen aan dit schijnbare panacee kleven. De zin en de onzin dus. 


     

Volgens een recent internationaal rapport van Capgemini beschouwt driekwart van de industriële bedrijven 5G als de grootste aanjager voor de digitale transformatie voor de komende vijf jaar. Het zijn met name de lage latency (vertraging in dataoverdracht) en de hoge bandbreedte die deze verwachtingen voeden. Voor wat betreft de latency-winst spreekt het rapport over het mogelijk maken van met elkaar communicerende autonome voertuigen en de draadloze aansturing van hoogprecieze robotica. Komt de bandbreedte in het vizier, dan zijn het vooral data-intensieve toepassingen zoals remote vision en augmented reality die als grote winnaars worden genoemd. Ook die grotere capaciteit voor wat betreft dichtheid van netwerkdeelnemers wordt als belangrijk voordeel genoemd.

Meer bandbreedte noodzakelijk?

Wat zijn dan die bandbreedte, latency en dichtheidswinst van deze 5e generatie technologie? Op digitaal papier belooft echt 5G – gebruik makend van de 3,5 GHz band dus - een bandbreedte van 1 Gbit per seconde met een latency van 1 milliseconde met een betrouwbaarheid van 99,999 procent. Ook kunnen er miljoenen apparaten per vierkante kilometer onderdeel van het 5G netwerk maken. Vergeleken met de 4e generatie is dit inderdaad flinke winst. En op sommige gebieden zou je die zelfs cruciaal kunnen noemen. Zit hem die hem – voor de industriële automatisering - in een snelheid die tot 100 x hoger ligt dan 4G? Voor een groot aantal IoT-achtige toepassingen valt dat wel mee. De 10 Mbit per seconde die je nu met een simkaartje kunt verstuwen is voor heel wat toepassingen waarbij je temperaturen, posities, versnellingen, geleidbaarheid of andere grootheden periodiek richting de cloud wilt sturen meer dan voldoende. En zelfs video – getuige ook het op elke plek in Nederland probleemloos Netflix streamen via 4G – is best te doen. Enige punt daar is wellicht het energieverbruik, maar dat wordt met 5G alleen maar hoger. Des te hoger de frequentie, des te lager de permeabiliteit van een signaal. Dus tenzij er een zender in heel dichtbij is – en die gaan er heel wat in onze lantarenpalen en op onze daken bijkomen – red je dat niet op een zonnecelletje en ben je toch weer aangewezen aan een stroomkabel.

Lees verder op:https://issuu.com/online-mbm/docs/ab02_ezine (blz. 8-11)

Foto: Tatouage op afstand in real time (foto: T-mobile)