Sat Nov 21 2020

11 21

Frequentieregelaars zorgen voor condition based monitoring

08/02/2019

Door Bart Driessen

Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat is de beste manier? Preventief onderhoud gebaseerd op periodieke planning? Of preventief onderhoud op basis van historische cijfers? Condition based monitoring doet het anders: constant volgen van de motor en de bijbehorende applicatie, vergelijking daarvan met gemiddeld gedrag en direct waarschuwen. Tijdens de laatste SPS in Neurenberg gaf Norbert Hanigovski, projectleider bij Danfoss, duidelijkheid over slimme omvormers met condition based monitoring.


     

 

// Factory Facts //

  • Danfoss omvormers
  • Condition based monitoring
  • Omvormer als sensor

 

Over condition based monitoring wordt in de industrie veel gesproken. Norbert Hanigovski: “Ik ben daar direct bij betrokken. Dat er al lang met preventief maintenance wordt gewerkt is een gegeven. Maar op dat gebied zijn wij veel verder. De stap richting condition based monitoring hebben wij al gezet. En wel dankzij de intelligentie die Danfoss aan de frequentieomvormers heeft toegevoegd. De omvormers van nu komen al in actie als in een motor twee wikkels elkaar dreigen te raken. De meting daarvoor wordt in de omvormer uitgevoerd. In feite treedt de omvormer dan ook op als sensor. Dat geldt ook voor het volgen van de belasting. Een andere sensor zoals de trillingssensor bevindt zich eveneens in de motor. Om temperatuur te meten kunnen we de omvormer ook uitbreiden met een PT1000-aansluiting. Ook de meting met deze sensor vindt in de motor plaats. Dus behalve besturing van de motor is de omvormer nu ook een uitgebreid meetinstrument.”

Afb Danfoss verschil Predictive Preventive ConditionBased Maintenance

Condition based monitoring

Maar presenteer je daarmee echt condition based monitoring? Norbert Hanigovski: “Zeker! Wij bieden daarvoor zowel de hardware als de noodzakelijke software. De metingen die onze frequentieomvormers nu uitvoeren, zijn natuurlijk data die ook door middel van software direct worden geanalyseerd. De analyse van de motorstroom wordt door de omvormer uitgevoerd. En de software die daarvoor nodig is, is embedded in de besturing van de omvormer. Onze condition based monitoringbestaat dus uit actuele data, feiten die fungeren als basis voor analyse. De analyse gebeurt aan de hand van onze ‘load envelope’ waarop de gemiddelde, minimale en maximale prestaties worden ingevoerd. De uitslagen van deze analysen kunnen bijvoorbeeld waarschuwingen zijn. Deze worden natuurlijk direct doorgegeven aan de gebruiker. En op die manier worden productieonderbrekingen tijdig voorkomen. Dankzij de complete en snelle aanpak verheffen we condition based monitoring tot werkelijkheid.”

Frequentieomvormers in communicatieketen

Het gaat dus wel om een fundamentele verandering? “Zeker, dat is waar. De omvormer wordt nu ook onderdeel van de communicatieketen. Er is zelfs sprake van communicatie die onafhankelijk van de strikte motorregeling plaats vindt. Bijvoorbeeld dataverkeer met de cloud. Wat betekent dat? De omvormer van nu is al deel van de vermogensbesturing, maar tegelijkertijd deel van de communicatieketen. Sensoren en data stonden vroeger niet echt centraal. De omvormer gaf wel informatie, maar dat is nu anders. De moderne omvormer kan steeds meer meten en produceert daarmee steeds meer data. Vervolgens groeit de vraag naar toegang tot die data. Data die belangrijk zijn voor condition based monitoring worden door onze omvormers vanzelf beschikbaar gemaakt. Maar ook gebruikers willen hun data met gemak bekijken. Data worden in de toekomst dus steeds belangrijker. En onze omvormers zijn een belangrijk onderdeel van de communicatieketen.”

Omvormer doet het werk

Het aantal data neemt toe en moet opgeslagen en geanalyseerd worden. Heeft Danfoss daar al een oplossing voor? “Onze omvormers hebben voldoende ruimte om alle data op te slaan en te analyseren, waardoor onze gebruikers geen extra cloudoplossing nodig hebben. De omvormer doet al het werk. Maar gebruikers kunnen altijd een andere oplossing kiezen. Dat hoort bij onze neutrale opstelling. De Danfoss frequentieomvormers zijn onafhankelijk, ongeacht uw keuze voor elektromotor, protocollen in de industrie, zoals Profinet of Ethernet/IP, of cloud-oplossingen.”

Seminars in mei

Over onder meer Condition Based Monitoring organiseert Danfoss samen met Endress+Hauser en KSB twee maal een kennisevent: Het hart van uw installatie; Procesoptimalisatie in de F&B-industrie. De bijeenkomst vindt plaats op 14 mei in Dalfsen en 21 mei in Ulvenhout. Voor meer informatie: gebruik deze llnk.


 

Foto Bart Driessen