Fri Aug 07 2020

08 07

Voordelen van frequentieregelaars voor pompen

11/09/2017

Door Bart Driessen

Het wordt tijd om eens de voordelen van frequentieregelaars op een rijtje te zetten. We kennen ze al lang, maar wat kan je er mee? Als voorbeeld nemen we de Optidrive Eco van Invertek, een Brits product, door Hiflex Automatiseringstechniek geleverd.


     

Dat een frequentieregelaar veel energie bespaart is algemeen bekend. Zie bijgevoegde grafiek. De vermogenselektronica doet in feite het werk en door een slimme elektronische aansturing worden energieverslindende hogere harmonischen vermeden. Door het invoeren van enkele data zorgt de gebruiker er voor dat de motor gevoed wordt met een minimale hoeveelheid energie. Installaties kunnen hierdoor tot 30% aan energie besparen. Omdat de regelaars ook zijn uitgerust met een monitorfunctie voor energiebesparing kan de gebruiker het energieverbruik en de bereikte energiebesparing uitlezen. Naast een besparing op energie kan ook de bekabeling goedkoper omdat de ingangsstromen lager zijn. Met een Invertek omvormer kan deze tot 17% lager zijn.

Extra mogelijkheden voor pompen

Hieronder volgt een overzicht van de functies die standaard onderdeel zijn van de Optiflow software. Elke Optidrive Eco is uitgerust met deze software als besturingssysteem; dus zonder uitgebreid en gecompliceerd systeem. De drives draaien op variabele snelheden en maximaliseren efficiëntie en energiebesparing. De levensduur van meerdere pompen, die in een systeem draaien, wordt op die manier gelijk verdeeld over alle pompen. Valt een pomp uit, dan zullen de drives van de andere pompen zichzelf aan de nieuwe situatie aanpassen. Omdat de drives een groot systeem met meerdere pompen kunnen besturen is er ook geen externe bewaking of PLC nodig.

Bypass

Door middel van software is ook besturing van een pompinstallatie via een by-pass mogelijk. Zodra er een fout optreedt wordt de besturing meteen overgenomen door een andere drive. Vooral installaties die continu in bedrijf moeten zijn hebben hier belang bij. Terwijl het proces via de by-pass wordt overgenomen kan het probleem worden opgelost.

Voorkomend ingrijpen

Een belangrijke functie van de software zijn de tijdige waarschuwingen. Met name onderhoudswerkzaamheden aan de omvormer, de motor of het pompsysteem worden dan tijdig gepland. De planning van het onderhoud kan direct worden gekoppeld aan de feitelijke draaiuren.

Stop drooglopen

Een standaard functie is de voorkoming van het drooglopen van de pomp. Deze functie kan via de interface op elk gewenste drive worden geactiveerd. Door middel van monitoring van het koppel kan de drive de snelheid en het vermogen controleren gedurende normaal bedrijf. Als de pomp droogloopt zal de drive de pomp uitschakelen of een alarm sturen. Schade aan de pomp door frictie of verhitting en extra onderhoudskosten worden op deze manier vermeden.

Koele motor

Een normaal verschijnsel bij elektromotoren is de verwarming van de motor gedurende het bedrijf. Op zich is dat geen probleem. Alleen zal je zien wanneer de pomp een tijdje stilstaat dat het medium in de pomp afkoelt. Kleine deeltjes blijven dan langzaam vastplakken aan de leiding en de pomp. Dit is een vervelend verschijnsel omdat de aanslag ook kan doordringen tot in de motor. Zodra de motor weer draait kan deze aanslag leiden tot oververhitting. Vandaar een aparte functie in de omvormer. Deze voorkomt dat de motor tijdens stilstand vervuild raakt door aanslag. Daarnaast voorkomt deze functie condensvorming in het binnenste van de motor. Doordat deze functie er voor zorgt dat er geen tijd verloren door deze vorm van vervuiling worden veel extra onderhoudskosten bespaard.

Schone pomp

Een bijzondere functie van de drive, die ook nog eens standaard wordt meegeleverd, is de reinigingsfunctie.Het gebruik hiervan is op elk gewenst moment mogelijk. Maar meer voor de hand liggend is het dit te gebruiken na een lange periode van stilstand. Het gebruik van deze functie kan ook worden geprogrammeerd zodat de reiniging regelmatig wordt uitgevoerd. Zodoende wordt voorkomen dat sedimenten zich in de leidingen ophopen en gegarandeerd is dat de pomp optimaal draait.

Vastloop melden

Een verwante functie is het opsporen van vastloop. Deze functie voorkomt vastlopen en zorgt voor reiniging van pompen en leidingen. De vastloopdetectie reageert op elke potentiële verstopping van de pomp. En vervolgens zet deze functie de reinigingscyclus op gang zodat de pomp ontdaan wordt van de vervuiling. Vooral in situaties waar de impeller van de pomp dreigt vast te lopen door langwerpig nylon materiaal moet tijdig worden ingegrepen. Nu pompen ook op afstand bediend en gemonitord worden, kan deze functie veel kosten besparen. Het op pad sturen van onderhoudsmedewerken wordt hierdoor beperkt tot het meest essentiële.

Leidingbreuk

De aandrijving detecteert continu het koppel van de aangedreven motor en constateert dus elke plotselinge afwijking. Als de aandrijving in een keer een snelheid moet leveren die ver boven de normale instellingen ligt, geeft het een signaal door dat dient als waarschuwing. Dat signaal kan direct worden doorgestuurd naar het gebouwenbeheersysteem zodat in gevallen van lekkage of leidingbreuk gehandeld kan worden. Zodoende zorgt de besturing er voor dat het systeem optimaal functioneert wat betreft energieverbruik, beschikbaarheid en controle. Wanneer het systeem vroegtijdig wordt geïnstalleerd, zijn energiebesparingen mogelijk van 20 tot 30%.