Thu Apr 22 2021

04 22

Snelle toegang tot machinedata

05/04/2021

Door Ad Spijkers

Hoe kunnen bedrijven snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de grote hoeveelheden data uit hun machinepark om de productie te moderniseren?


     

Niet alleen het enorme volume, maar ook de verscheidenheid aan data neemt in productiebedrijven exponentieel toe. Bij goed gebruik kunnen ze van groot nut zijn bij het plannen en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Maar een machinepark is meestal niet homogeen. Het omvat apparaten van verschillende generaties en fabrikanten met formaten en protocollen die niet op elkaar zijn afgestemd. Dit geldt vooral bij middelgrote bedrijven. Door de verschillende bedieningselementen en interfaces is het problematisch en tijdrovend om machinedata te openen en te evalueren.

Onderzoekers van het Fraunhofer-Institut für Produktiontechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart hebben software ontwikkeld die de data leest en beschikbaar maakt voor elke toepassing. Spin-off Data Coffee in Horb brengt de StationConnector software nu op de markt.

Koppeling besturing en IT

StationConnector biedt een uniforme interface voor alle systemen. Hierdoor kan de software eenvoudig en specifiek voor de toepassing data uitwisselen tussen industriële protocollen, besturingen en IT-systemen. Station Connector stelt parameters zoals stroomverbruik, toerental, temperatuur en hoekpositie op een gestandaardiseerde manier beschikbaar voor elke toepassing.

Dit geldt ongeacht de uitleessnelheid die ze nodig hebben. Machine learning vereist een hoge datasnelheid, terwijl machinebewaking met een lage snelheid gebeurt. StationConnector brengt een onafhankelijk softwareniveau tot stand tussen de systemen en de systemen of databases die deze data later zullen gebruiken.

De datatolk biedt bedrijven maximale flexibiliteit: bedrijven kunnen hun machinedata onafhankelijk beheren en naar behoefte aanpassen. Vaak weten ze nog niet hoe ze hun productie willen moderniseren en in welke vorm ze de data nodig hebben. Met deze software hoeven ze zich niet te vroeg en te snel te committeren.

Voordelen

Als de data in het juiste formaat beschikbaar is, kan bijvoorbeeld de systeemefficiëntie worden geëvalueerd of de productiecapaciteit worden vergroot of er kunnen op data gebaseerde businessmodellen worden opgesteld. De klant definieert de mogelijke toepassingen. De beschikbare data zorgen voor de transparantie die een betere productiecontrole mogelijk maakt en het potentieel in procesoptimalisatie blootlegt.

Om de software te bedienen is geen kennis van IT vereist. De machines kunnen tijdens de installatie blijven draaien. Er zijn geen beperkingen aan de selectie van de benodigde informatie en variabelen; de klant beslist welke data hij wil verwerken. Om productieverliezen tijdig te detecteren en snel te kunnen reageren op storingen kan een geautomatiseerde uitlezing worden opgezet.

StationConnector interpreteert een breed scala aan protocollen die modulair kunnen worden uitgebreid. De software draait zowel op lokale individuele PC's als op productieservers en in de cloud. De uitgelezen data kunnen grafisch worden weergegeven op de meeste mobiele apparaten en desktopcomputers om een eerste visuele indruk te geven.

Foto: Fraunhofer IPA