Thu May 28 2020

05 28

‘Vrolijke opwinding’ bij Big Data Alliance

29/06/2015

Door Bart Driessen

De enorme data-explosie die zich momenteel in de digitale wereld afspeelt vormt een enorme uitdaging voor het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven. Want het gaat snel en de gevolgen zijn immens.


     

De tijd waarin we nog onder de indruk raakten van terabytes zijn we allang gepasseerd. De laatste rekeneenheid heet nu yottabyte; een letterlijk onvoorstelbare hoeveelheid data. Onderzoek en onderwijs kunnen bij deze hoeveelheden niet meer overweg met bestaande methoden; de gevolgen van Big Data zijn nauwelijks uit te leggen aan het grote publiek; het bedrijfsleven zoekt naar wegen hoe Big Data in te passen in zijn bedrijfsstrategie en de politiek zoekt tamelijk hopeloos naar aansluiting.

Te weinig dataspecialisten

Vandaar de oprichting van de Big Data Alliance (BDA) op 24 juni in Amsterdam door Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van deze organisatie. In eerste instantie is de BDA een verbond van alle belangrijke universitaire instituten, maar Rinnooy Kan gaf tijdens de persconferentie aan dat het bedrijfsleven minstens even belangrijk is binnen deze organisatie. Het gaat immers ook om goede opleidingen voor IT’ers die aan de slag moeten als ‘Data Scientist’. Voor de ontwikkeling van die opleidingen is een betere samenwerking tussen IT-bedrijven en universiteiten onmisbaar. Want verwacht wordt dat de Nederlandse markt rond 2018 zeker 8000 te weinig dataspecialisten zal hebben. Terwijl Nederland over een heel goede basis voor dat vak beschikt. Nederlandse universiteiten onderscheiden zich namelijk door extra aandacht voor econometrie, wiskunde en statistiek. Door intensieve samenwerking met bedrijven als Philips, Ortec, Booking.com kunnen wetenschap en bedrijfsleven de uitdaging van Big Data omzetten in een internationaal succes.

 

Vrolijke opwinding

Rinnooy Kan noemde de oprichting van Big Data Alliance een geweldige stap in de goede richting en sprak daarom van een ‘vrolijke opwinding’ die zich van hem meester maakte. De speerpunten van de BDA zijn architectuur (opslag en toegankelijkheid van Big Data), analytics (statistische methoden), visualisatie en communicatie (communicatie van uitkomsten van analytics). Alle partijen binnen BDA gaan met elkaar samenwerken op het gebeid van voorlichting, opleidingen, research en stimulering van ondernemingschap en innovatie.

 

Veelvouden van bytes

met SI-voorvoegsel

met binair voorvoegsel

afwijking
tussen SI
en binair

symbool

naam

voor-
voegsel

waarde

symbool

naam

voor-
voegsel

waarde

kB

kilobyte

kilo

10001 = 103

KiB

kibibyte

kibi

10241 =210

2,4%

MB

megabyte

mega

10002 = 106

MiB

mebibyte

mebi

10242 =220

4,9%

GB

gigabyte

giga

10003 = 109

GiB

gibibyte

gibi

10243 =230

7,4%

TB

terabyte

tera

10004 = 1012

TiB

tebibyte

tebi

10244 =240

10,0%

PB

petabyte

peta

10005 = 1015

PiB

pebibyte

pebi

10245 =250

12,6%

EB

exabyte

exa

10006 = 1018

EiB

exbibyte

exbi

10246 =260

15,3%

ZB

zettabyte

zetta

10007 = 1021

ZiB

zebibyte

zebi

10247 =270

18,1%

YB

yottabyte

yotta

10008 = 1024

YiB

yobibyte

yobi

10248 =280

20,9%

 

Bron tabel: Wikipedia