Mon May 25 2020

05 25

Zelf eenvoudig AR-applicaties realiseren

04/11/2019

Door Ad Spijkers

Tot nu konden alleen experts geschikte augmented reality toepassingen ontwikkelen. Nieuwe software van de Ruhr-Universität Bochum brengt applicaties nu ook voor gebruikers zonder voorkennis binnen bereik.


     

Augmented Reality (AR) zou omvangrijke papieren handleidingen voor het installeren, onderhouden en repareren van complexe machines overbodig kunnen maken. Nieuwe software van de Lehrstuhl für Digital Engineering aan de Ruhr-Universität Bochum maakt het mogelijk dat ook gebruikers zonder voorkennis applicaties met augmented reality kunnen realiseren. Het doel van de ontwikkelaars is AR zo eenvoudig mogelijk bruikbaar te maken.

Met de nieuwe software kunnen gebruiker een AR-toepassing samenstellen volgens het bouwdoosprincipe. Met behulp van een webapplicatie vertalen ze een papieren handleiding eerst stap voor stap in een digitale handleiding. Hiervoor stelt de software verschillende icoon- en tekstvelden beschikbaar plus de mogelijkheid om foto's te uploaden. Zijn de instructies opgesteld, dan kan de gebruiker met een tablet in cameramodus naar de respectievelijke installaties gaan waarvoor de AR-toepassing is bedacht. Door het tikken op het camerabeeld kan hij de afzonderlijke instructies aan de echte installatie toewijzen en de positie van de instructie instellen.

Tablet oriënteert zichzelf in de ruimte

De tablet zorgt binnen het totale proces zelf voor de oriëntatie in de ruimte. De gebruiker moet in het begin eenmalig een nulpunt definiëren. Daarvoor drukt hij op een beeldmerk op een A4-blad en lijmt dat in de buurt van de installatie. Zodra de camera daar op wordt gericht, herkent de software de markering automatisch als startpunt. Aansluitend kan de gebruiker zich vrij in de ruimte bewegen om zijn AR-handleiding te maken.

Via de in de tablet ingebouwde bewegingssensoren en beeldherkenningsalgoritmen weet het programma steeds waar in de ruimte hij zich bevindt. Dat geldt zelfs wanneer de beeldmarkering voor de camera niet meer zichtbaar is. Onder reële condities klopt de positionering van de informatie met de centimeter op enkele centimeters nauwkeurig.

Het voor Apple iPads ontwikkelde programma bevindt zich momenteel nog in het ontwikkelingsstadium. Het is alleen nog maar op de Ruhr-Universität Bochum in gebruik en wordt nog niet via de App Store gedistribueerd. Verschillende leerstoelen in de technische wetenschappen aan de universiteit gebruiken het om handleidingen voor complexe onderzoeksinstallaties te maken. Geïnteresseerden uit de industrie zijn er al.

Deze herfst moet een gebruikersstudie naar de bruikbaarheid met studenten van Machinebouw en andere faculteiten van start gaan. Op basis hiervan willen de ontwikkelaars de toepassing verder ontwikkelen.

Een uitvoerige bijdrage over het onderwerp vindt u in het wetenschapsmagazine Rubin van de universiteit.