Sat Nov 28 2020

11 28

Realtime overzicht in OK met touchscreens

29/01/2016

Door Bart Driessen

Wie in het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis in Delft komt, kan er niet omheen. Bij de wachtposten van de verpleging, maar ook in en rond de operatieruimtes vallen de touchscreens op. Medici en verpleging worden daarmee constant op de hoogte gehouden.

 


     

Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis moest er ook een nieuw gebouwenbeheersysteem worden geplaatst. Coneco uit Alblasserdam verzorgde daarvoor samen met Kuijpers Centrale Projecten uit Den Bosch onder meer de installatie van het gebouwenbeheersysteem. De nadruk in dit project lag op de installatie van een complete klimaat- en energieregeling voor met name de operatiekamers. Kees Doolaar en Ron Eversteyn waren als projectmanagers bij Coneco direct betrokken bij de realisatie van deze opdracht: “Automatisering van klimaat- en energieregeling is ons specialisme. Ook in ziekenhuizen hebben we al meerdere klimaatregelingen geïnstalleerd. Het project in het Reinier de Graaf was vrij groot. Behalve de klimaatregeling voor de operatieruimtes zorgt het gebouwenbeheersysteem voor de klimaatregeling in het gehele gebouw, de regeling van de zonwering en de verlichting in gangen en trappen. Als basis daarvoor gebruiken we de hard- en software van Priva, een systeem dat wij standaard voor praktisch alle meet- en regelsystemen gebruiken.”

Beeldschermen met gevoel

De geïnstalleerde beeldschermen spelen een belangrijke rol binnen het automatiseringssysteem. Raster Products verzorgt de Nederlandse vertegenwoordiging daarvan en laat op de komende VSK in Utrecht voorbeelden daarvan zien. in dit project zijn in de operatiekamers 23 panel PC’s en in de ruimtes daaromheen 55 touchscreens gemonteerd. Deze schermen zijn van ESA, een Italiaans fabricaat. “In feite zijn het panel pc’s, ofwel beeldschermen gekoppeld aan daarachterliggende industriële pc’s, de zogenaamde IPC’S. Het scherm en de pc zijn dus met elkaar geïntegreerd. Het type dat we in de operatiekamers gebruiken is de XS7. De schermen hebben een diameter van 15”, 17” of 19”. Op de IPC van elke XS7draait de PCMACHINE-512 runtime voor Polymath visualiseringssoftware. Met deze software zorgen we er voor dat de informatie uit het Priva-systeem duidelijk wordt weergegeven. Als dat nodig is kunnen we dat ook bijregelen. Of de operatie van start kan gaan wordt in de kleuren groen of rood aangegeven.”

Klimaatregeling

Misschien wel het belangrijkste onderdeel in het geheel is de klimaatregeling. Deze bestaat onder andere uit de neerwaartse luchtverplaatsing rond de operatietafel. Dit ‘luchtscherm’ dient namelijk ter voorkoming van besmetting. De meest effectieve methode daarvoor is de luchtverplaatsingvanuit verschillende zones; oplopend in druk vanaf de buitenste ring om het eigenlijke OK-complex heen, vervolgens het middengebied waar de medici zich bevinden en tenslotte bij de operatietafel zelf waar de patiënt wordt geopereerd. De overdruk die door de luchtafzuiging ontstaat, is dus het hoogste bij de operatietafel. Op de schermen in de OK is perfect te zien of de luchtdruk en de temperatuur op het juiste niveau liggen. De afzuiging kan op verschillende standen worden ingesteld, waaronder een schoonmaakstand. Daarnaast geven de schermen informatie over luchtvochtigheid, het aantal deuropeningen en storingsmeldingen van acht verschillende variabelen. Het aanpassen van verschillende parameters gaat eenvoudig door het scherm op de juiste plaatsen aan te raken.”

Zusterposten

Behalve IPC’s bevinden zich bij de verschillende ‘zusterposten’ in de verplegingsafdelingen HMI’s van het type SC. “Voor onder meer de verpleging hebben we 42 stuks HMI’s met een diameter van 7” geplaatst. Deze schermen staan op de wachtposten. Op centrale plaatsen hebben we ook vier IPC’s met een groot scherm van 15” geplaatst. Al deze schermen zijn vooral bedoeld voor  de weergave van alarmmeldingen van patiënten. De meldingen komen ook in de vorm van een geluidssignaal op de post binnen en zijn natuurlijk ook visueel waarneembaar op het scherm.”

Gesneden koek

In wezen is het gebruik van de ESA-schermen een primeur voor Coneco. “Inderdaad is het voor ons de eerste keer dat we deze schermen in een systeem hebben geïntegreerd. De keuze voor deze schermen was in feite al gemaakt bij de opstelling van het bestek. Wat wij wel hebben gemerkt is dat we met deze schermen goed vooruit konden wat betreft afmetingen en schaalbaarheid. We hebben de schermen helemaal ingebouwd in panelen zodat de hygiëne gegarandeerd is. Omdat het systeem van ESA compleet nieuw was voor ons hebben we wel moeten leren omgaan met de software. Hun programmeeromgeving was ons tot voor kort onbekend. Maar dankzij de ondersteuning vanuit Raster Products, de leverancier, en ESA hebben we ons deze software goed meester gemaakt. Nu is het voor ons gesneden koek. Dus mochten er weer aanvragen zijn voor deze oplossing, dan zullen we niet aarzelen om daar opnieuw voor te kiezen. De IPC’s en HMI’s doen gewoon hun werk.”

Over het Reinier de Graaf Gasthuis

Sinds augustus 2015 beschikt het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft over een compleet nieuw gebouw. In 2011 is gestart met de bouw aan de westgrens van de gemeente Delft. In het nieuwe ziekenhuis werken nu 3000 medewerkers, waarvan 206 medisch specialisten verdeeld zijn over 37 specialismen. Het Reinier de Graaf Gasthuis is het oudste ziekenhuis van Nederland. Het werd opgericht in 1225 en is door meerdere fusies uitgegroeid tot een groot ziekenhuis met een verzorgingsgebied van 450.000 mensen.