Fri Feb 28 2020

02 28

Sneller rotorbladen voor windturbines

15/10/2018

Door Ad Spijkers

Samen met veertien partners is het Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) begin oktober het project BladeFactory gestart. In een door de Duitse overheid gefinancieerd project van 3,5 jaar ontwikkelen en testen de onderzoekers methoden om de productietijd van rotorbladen te verkorten.


     

De productie van een ruw rotorblad duurt volgens de huidige stand der techniek 24 uur. Het proces is langdradig omdat bijna alle productiestappen na elkaar op de hoofdmal plaatsvinden. Om de productietijd te verkorten, willen de onderzoekers verschillende processen parallel laten lopen en vanuit de hoofdmal op andere hulpstructuren uitvoeren. Daartoe behoren methoden zoals preforming (neerleggen en draperen van vezelweefsels en kernmaterialen) en prefabbigen (voorproductie van rotorbladcomponenten).

Een ander doel is verbetering van de kwaliteit. Om een hogere en reproduceerbare kwaliteit van componenten te verkrijgen, werken de onderzoekers van IWES aan een de productie begeleidende meettechniek en mechanische testen. Bovendien is toepassing van een lasermeetsysteem gepland, dat de 3D geometrie van de geproduceerde bouwdelen nauwkeurig bepaalt. De toepassing van robuuste en parallel verlopende productieprocessen zorgt voor een groot potentieel voor kostenreductie. Het productieverloop wordt efficiënter en voor de kwaliteit noodzakelijke nabewerking en materiaaltoeslagen kunnen worden verminderd.

Nieuwe productiemethoden

In het voorafgaande project, BladeMaker, werd al een directe productiemethode voor gereedschappen ontwikkeld, die de huidige productietijd voor mallen verkort van zes naar drie maanden. In het nieuwe project BladeFactory willen de onderzoekers deze methode gebruiken voor de productie van mallen met een koelfunctie. Zo kan het uithardingsproces optimaal worden gestuurd en verkort en de kwaliteit van het onderdeel verbeterd. Een snellere productie van mallen versnelt de introductie op de markt van rotorbladen aanzienlijk, een belangrijk concurrentievoordeel voor fabrikanten van windturbines.

Het ontwikkelingswerk vindt plaats in een eigen demonstratiecentrum van IWES in Bremerhaven voor industriële productie van rotorbladen. Het demonstratiecentrum fungeert als uitvalbais voor projectpartners en klanten uit de industrie. Materiaalfabrikanten, machineleveranciers en bladproducenten gebruiken de infrastructuur en kennis van het Fraunhofer IWES om materialen en gereedschappen voor bladproductie te testen, aan potentiële klanten te demonstreren en volgens geaccrediteerde methoden te laten testen.

(foto: Jan Meier)