Wed Jul 08 2020

07 08

Nieuwe visie op Hygiënische Bekabeling

18/03/2015

Door Bart Driessen

Op 21 april organiseert de werkgroep Safe Food Factory van EHEDG NL een studiedag over Hygiënische Bekabeling in de voedingsmiddelenindustrie. Deze dag, die wordt gehouden in het ROVC zalencentrum in Ede, vindt ook de officiële introductie plaats van het document 'Bekabeling’. Dit document is ontwikkeld door de leden van dezelfde werkgroep.


     

Kabels en kabelgoten zorgen binnen de voedingsmiddelenindustrie voor nogal wat uitdagingen op het gebied van hygiëne. Vooral het reinigen is dat vaak een flink probleem. Om de voedingsmiddelenindustrie tegemoet te komen met een duidelijke praktijkregel heeft de werkgroep Safe Food Factory een uitgebreide studie uitgevoerd. De leden van deze werkgroep zijn experts uit de voedingsmiddelenindustrie die dagelijks met hygiëne en technische installaties te maken hebben. Daarnaast zitten er in deze commissie machinebouwers, bekabelingsbedrijven en paneelbouwers, fabrikanten van kabels, kabelgoten, connectoren, schakelkasten en adviesbureaus. Het resultaat is de praktijknorm die op 21 april, in het ROVC Zalencentrum, Ede wordt gepresenteerd. Deze dag is een vervolg op de eerdere studiedag die vorig jaar al meer dan 130 deelnemers uit het vakgebied trok. Aanmelden kunt u via deze link.

 

 

Nieuwe visie op Hygiënische Bekabeling
Binnen de SafeFoodFactory-werkgroep van EHEDG NL kijken toeleveranciers als Lapp, Anamet, Rittal en Phoenix Contact en eindgebruikers als Heineken, Nestlé en Friesland Campina hoe voedselproductie nog hygiënischer kan. Inmiddels zijn de problemen rond kabels en kabelgoten onderzocht. Vooral de reinigbaarheid van kabels en -goten vormen een groot probleem. Kabels worden vaak met klemmen tegen wanden vastgezet zodat er ruimtes rondom de klemmen en tussen de wand en kabels ontstaan. Op die plaatsen kan dus niet fatsoenlijk gereinigd worden. Ook kabelgoten, vaak op hoogte geplaatst, zijn berucht. Erg moeilijk bereikbaar en niet schoon te houden. De werkgroep heeft inmiddels alternatieven ontwikkeld voor het ophangen van kabels die wel goed bereikbaar en reinigbaar zijn. De praktijkproeven hebben ook uitgewezen dat het daarmee veel minder tijd kost om de kabels te reinigen.

Richtlijnen en normen
Even voor de duidelijkheid: de praktijknorm Bekabeling is geen richtlijn, noch een NEN-norm. Richtlijnen zijn Europese wetten, uitgevaardigd door de Europese Commissie en geaccordeerd door het Europese parlement. NEN EN-normen zijn concretiseringen van Europese richtlijnen en worden in Nederland door het NEN uitgegeven. NEN EN-normen zijn geen wetten. De NEN is ook geen overheidsinstelling en al helemaal geen wetgever. Niemand kan dus gedwongen worden te handelen volgens die normen. Maar wie handelt volgens die NEN EN-normen kan wel rekenen op de "waarschijnlijkheid van overeenstemming met Europese Richtlijnen". Let op: waarschijnlijkheid! Dus geen zekerheid. De enige die in rechtszaken over de toelaatbaarheid van een handeling oordeelt is in Nederland de rechter. Wat is het document Bekabeling dan wel? Beschouw het als een nuttige verzameling van veelbelovende ideeën en oplossingen voor een belangrijk probleem in de voedingsmiddelenindustrie.