Sun Feb 28 2021

02 28

Akoestische procesbewaking

09/04/2017

Door Ad Spijkers

Op de Hannover Messe presenteert het Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) een technologie voor op spraak gebaseerde machinebesturing en akoestische herkenning van materialen en procestoestanden.


     

"Graag drie kilogram zeskantschroeven afvullen en naar de verpakkingsafdeling brengen." In de toekomst is het geen logistieke medewerker meer die deze opdracht krijgen, maar een spraakgestuurde robot. Dankzij de geïntegreerde akoestische resultaatherkenning kan de robot onderscheiden of hij ook de juiste soort schroeven in de transportbak heeft afgevuld.

Spraakbesturing

Wetenschappers van Fraunhofer-IDMT tonen in Hannover (stand 2C22) hoe de toekomstige mens-machine-interactie via spraakcommando's kan functioneren. Interessant voor toepassingen in productieomgevingen is, dat de spraakherkenning ook in luidruchtige omgevingen en bij een grote afstand tussen spreker en te besturen machine functioneert.

Met als voorbeeld een industrieel robotplatform zoals dat in gautomatiseerde productieomgevingen wordt ingezet, tonen de ontwikkelaars hoe goed het herkenningssysteem spraak van ander geluid kan onderscheiden en kan omzetten in commando's.

De robuuste herkenning van de spraakinvoer is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke stand van psycho-akoestische en -fysieke principes. Het herkenningsvermogen werd nog geoptimaliseerd door rekening te houden met willekeurige akoestische omgevingscondities zoals storende ruis of galm.

Voor de spraakbesturing zelf kan worden teruggegrepen op een vrij te kiezen vocabulaire. De herkenningsnauwkeurigheid van de commando's kan nog worden verhoogd wanneer het vocabulaire wordt aangepast aan de eisen van het toepassingsgebied.

Procesbewaking

In principe kan de spraakbesturing aan elke individuele toepassing worden aangepast, vanaf eenvoudige commandobesturing met weinig woorden tot en met complexe, op dialogen gebaseerd robotsystemen.

De intelligente herkenningsalgoritmes kunnen echter niet alleen worden gebruikt voor de detectie van spraak en voor het aansturen door spraak, maar ook voor de akoestische procesbewaking in de industrie. Zo kunnen afvulprocessen worden bewaakt of producten op basis van hun klankeigenschappen worden gesorteerd.

De ontwikkelaars tonen aan de hand van een demonstratiemodel hoe stortgoed op grond van zijn akoestiek bij het afvullen wordt bepaald. Hierdoor kan worden uitgesloten dat in geautomatiseerde productieprocessen de verkeerde materialen worden gebruikt. (foto: Fraunhofer-IDMT)