Sat Sep 19 2020

09 19

Snijbranden met waterstof

31/07/2020

Door Ad Spijkers

Om metalen platen te snijden, worden in de industrie snijbranders gebruikt die werken met propaan, acetyleen of aardgas. Een Duitse start-up werkt aan een alternatief met waterstof.


     

Bij snijbranden gebruikte gassen geven bij verbranding kooldioxide af en zijn daarom niet gunstig voor het milieu. Start-up PMR Tech uit Herne (Ruhrgebied) wil een waterstof-zuurstofgasgenerator ontwikkelen en krijgt daarvoor technische en financiële steun van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Het geproduceerde ontstekingsgas verbrandt niet alleen kooldioxide-neutraal, maar is ook effectiever, nauwkeuriger en goedkoper dan eerdere processen. Omdat het mengsel direct na generatie wordt geconsumeerd en niet wordt opgeslagen, zijn de hiervoor benodigde generatoren niet vergelijkbaar met conventionele apparaten en zijn ze technisch veilig.

Verbrandingsgassen

Snijbranders worden in de industrie voor heel verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om spoorstaven door te snijden. Daarnaast worden in Duitsland apparaten voor solderen, lassen en handtoortsen geproduceerd. Aardgas, propaan of acetyleen worden normaal gesproken gebruikt als brandstofgassen en verbrand door de toevoer van zuurstof in de snijvlam. Bij verbranding ontstaat kooldioxide (CO2) en dat draagt niet bij aan een beter milieu.

Het doel van de start-up PMR Tech is om een waterstof-zuurstofgasgenerator te ontwikkelen die elektriciteit gebruikt om water te scheiden in zijn twee componenten, waterstof en zuurstof. Op deze manier produceert het bedrijf oxywaterstof in de juiste verhouding. Als de gebruikte elektriciteit afkomstig is van duurzame energiebronnen, is dit een milieuvriendelijker alternatief voor conventionele brandstofgassen. Bij de verbranding komt alleen water vrij.

Het brandbare gas wordt rechtstreeks in het proces gegenereerd en verbruikt; het wordt niet opgeslagen. De voor de productie benodigde generatoren (waterelektrolysers) zijn daarom niet vergelijkbaar met conventionele generatoren. Hierdoor kan het waterstofgas worden geproduceerd tegen een fractie van de kosten, waardoor het de moeite waard is voor nieuwe industriële toepassingen.

Voordelen

De technologie is niet alleen de moeite waard voor het milieu. Volgens PMR Tech wordt de methode gekenmerkt door verdere voordelen ten opzichte van de huidige stand van de techniek. Volgens het bedrijf ligt de snijsnelheid 25% hoger door de hogere temperatuur en betere warmteoverdracht. Bovendien leidt een smallere zaagsnede tot 50% minder materiaalverlies en een betere snijkwaliteit. Kleine klanten zouden 60% tot 90% kunnen besparen op gaskosten. Dit maakt het mogelijk om de aankoopprijs in één jaar terug te verdienen. Daarnaast kan de technologie de schadelijke emissies te verlagen, zelfs van industriële ovens.

Foto: Phillip Reisenberg, PMR Tech