Industrie investeert zwaar in robotica

03/07/2023

Door Ad Spijkers

Aanrtal robotinstallaties in Europa is in 2022 met 6% gestegen.


     

De 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben in 2022 bijna 72.000 eenheden geïnstalleerd,  een stijging van 6% op jaarbasis. Dit zijn voorlopige resultaten (de definitieve volgen eind september), gepresenteerd door de International Federation of Robotics (IFR). De top vijf binnen de EU zijn Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Polen. Deze landen zijn goed voor ongeveer 70% van alle industriële robots die in 2022 in de EU zijn geïnstalleerd."

Duitsland

Duitsland is verreweg de grootste robotmarkt in Europa. In 2022 werden ongeveer 26.000 eenheden (+3%) geïnstalleerd. Dit was een aandeel van 37% van de totale EU-installaties. Wereldwijd had het land de op drie na hoogste robotdichtheid, na Japan, Singapore en de Republiek Korea. De auto-industrie is van oudsher de belangrijkste afnemer van industriële robots in Duitsland. 27% van de nieuw ingezette robots werd in 2022 in deze branche geïnstalleerd. De 7.100 eenheden betekenden wel een daling van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar – een cyclisch investeringsgedrag dat bekend is in dit segment.

In de algemene industrie was de metaalindustrie de belangrijkste afnemersgroep. Deze installeerde. in 2022 20% meer units, namelijk 4.200 stuks. Dit is boven het niveau van vóór de pandemie dat schommelde rond de 3.500 units per jaar, met een piekniveau van 3.700 units in 2019. Installaties in de kunststof- en chemische productenindustrie waren terug op het niveau van vóór de pandemie - een stijging met 7% tot 2.200 eenheden in 2022.

Italië

Italië is na Duitsland de grootste robotmarkt van Europa. In 2022 werd een recordhoogte van bijna 12.000 eenheden (+10%) geïnstalleerd. Dit was een aandeel van 16% van het totale aantal installaties in de EU. Het land heeft een sterke metaal- en machine-industrie. De verkoop in 2022 bereikte 3.700 eenheden,- een stijging van 18% in vergelijking met het voorgaande jaar. De verkoop van robots in de kunststof- en chemische productenindustrie groeide met 42% met 1.400 geïnstalleerde eenheden.

Het land heeft ook een krachtige voedings- en drankenindustrie. Het aantal installaties steeg met 9% tot 1.400 stuks in 2022. De vraag vanuit de automobielindustrie daalde met 22% tot 900 stuks. Dit segment wordt gedomineerd door de Stellantis Group die voortkwam uit de fusie van Fiat-Chrysler en PSA uit Frankrijk.

Frankrijk en Spanje

De robotmarkt in Frankrijk stond in 2022 op de derde plaats in Europa. De jaarlijkse installaties stegen met 15% tot een totaal aantal van 7.400 eenheden. Dit is minder dan een derde van het aantal in Duitsland. De belangrijkste afnemersgroep is de metaalindustrie met een marktaandeel van 22%. Dit segment installeerde 1.600 units, wat een stijging van 23% betekent. De auto-industrie groeide met 19% en bereikte 1.600 eenheden. Dit vertegenwoordigt een marktaandeel van 21%.

Het stimuleringspakket van honderd miljard euro van de Franse regering voor investeringen in slimme fabrieksapparatuur, dat medio 2021 van kracht werd, zal naar verwachting de komende jaren een nieuwe vraag naar industriële robots creëren.

Het aantal jaarlijkse installaties in Spanje groeide met 12% tot een totaal aantal van 3.800 eenheden. Robotinstallaties worden traditioneel bepaald door de auto-industrie. Volgens de Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) is Spanje na Duitsland de grootste producent van auto's in Europa. De auto-industrie in Spanje installeerde 900 eenheden, een stijging van 5%. De omzet in de metaalindustrie groeide met 20% en bereikte 900 eenheden. De automobiel- en metaalindustrie waren in 2022 goed voor bijna 50% van de robotinstallaties.

Polen

Het aantal robotinstallaties in Polen is al negen jaar sterk in opmars. De jaarlijkse installaties bereikten een totaal aantal van 3.100 eenheden in 2022. Dit is het op een na beste resultaat na het piekniveau van 3.500 eenheden in 2021. De vraag vanuit de metaal- en machine-industrie steeg met 17% tot 600 eenheden in 2022. De auto-industrie toonde een cyclische vraag met 500 geïnstalleerde eenheden - een daling van 37%.

De oorlog in buurland Oekraïne heeft de maakindustrie getemperd. Maar investeringen in digitaliserings- en automatiseringstechnologieën zullen tussen 2021 en 2027 profiteren van in totaal 160 miljard euro aan EU-investeringssteun.

Het aantal robotinstallaties in Europese landen, inclusief niet-EU-lidstaten, bereikten in totaal 84.000 eenheden, een stijging van 3% in 2022.

Ill.: International Federation of Robotics