Tue Sep 17 2019

09 17

Calculeren voor seriegrootte één

20/07/2017

Door Ad Spijkers

Ondernemingen die voor hun klanten producten op maat maken, kunnen hun productie maar in beperkte mate plannen. Vaak ontbreekt nauwkeurige informatie over de vermoedelijke bewerkingstijd. Het project PARSyP wil daar verandering in brengen.


     

Met name de bouw van matrijzen en gereedschappen is op deze informatie aangewezen om de klanten betrouwbare levertijden te kunnen beloven. Het Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) in Aken ontwikkelt daarom in het onderzoeksproject PARSyP samen met partners uit de industrie een tool om voor producenten van enkelstuks een robuuste gesynchroniseerde productieplanning mogelijk te maken.

PARSyP

Doel van het onderzoeksproject is om al beschikbare productiedata zodanig te gebruiken dat een robuuste gesynchroniseerde productieplanning zoals die bekend is uit de massaproductie, mogelijk te maken voor enkelstuksproductie. Aan de hand van een softwaretool die in het project wordt ontwikkeld kunnen ondernemingen reeds tijdens het offertestadium de benodigde tijd inschatten, betrouwbaarder plannen, bedrijfsprocessen optimaliseren en daardoor levertermijnen beter nakomen.

De al bestaande softwareoplossing synchroTecS, die werd ontwikkeld door projectpartner innoTecS Ingenieurgesellschaft in Aken, wordt door de projectpartners aangevuld met een nieuw algoritme. Daarmee kunnen nu ook tijdonzekerheden en waarschijnlijkheden bij de planning van de opdracht worden meegenomen. Hierdoor is de zekerheid van de planning op basis van de bestaande productiedata duidelijk nauwkeuriger te voorspellen dan tot nu toe.

De software kan de ondernemingen aanbevelingen voor de planning van de opdracht doen om robuuste processen in de gesynchroniseerde enkelstuksproductie te realiseren. Machinebezetting, doorlooptijden en levertijden kunnen op deze manier betrouwbaarder worden gepland dan in de enkelstuksproductie momenteel gangbaar is.

Net als bij grote series

Met name de gereedschap- en matrijzenbouw wordt gekenmerkt door het maken van individuele producten, die nauwkeurig op klantenspecificatie worden vervaardigd. Voor dergelijke productie moeten de medewerkers veel tijd steken in de planning en zijn de doorloop- en wachttijden lang. Om de transparantie van de afzonderlijke productiesappen en de productiviteit te verbeteren is het dus noodzakelijk de afzonderlijke processen beer op elkaar af te stemmen.

Sommige bedrijven zijn al bezig geschikte principe uit de serieproductie over te brengen naar de enkelstuksproductie, bijvoorbeeld door materiaalstromen te definiëren en te bundelen. De verdere ontwikkeling van de software in het project PARSyP moet de procesplannen nog breder ondersteunen om de opdrachten logistiek te bundelen en in de hele productie in te voeren.

De partners in het project testen de software eerst aan de hand van de matrijzenbouw voor spuitgieten en persen. Later moet de tool worden aangepast voor andere toepassingen voor de productieplanning in de enkelstuksfabricage.

Het consortium wordt gevormd door innoTecS Ingenieurgesellschaft, Fischer Werkzeugbau, Promatix, Wesko en Fraunhofer- IPT. Er is ruimte voor geïnteresseerde bedrijven die aan de ontwikkeling van de software willen meewerken. Het consortium wordt momenteel al ondersteund door Phoenix Contact, Werkzeugbau Siegfried Hofmann, Meissner en WIRO Präzisions-Werkzeugbau.