Mon Jan 24 2022

01 24

Selectietool versnelt keuze van de juiste aandrijving

24/04/2021

Door Ad Spijkers

Van de aandrijving van grote machines worden uitgebreide berekeningen gemaakt. Maar ook bij het andere uiterste van het spectrum, de minimotoren, is het geen overbodige luxe om de aandrijving goed door te rekenen. Hier zijn het vooral toerental, dimensies en nauwkeurigheid die een rol spelen.


     

De beschikbare ruimte, het gewenste toerental en het gewenste koppel zijn de belangrijkste parameters. Daarnaast stellen klanten eisen aan de te verwachten levensduur en het thermisch management. Een klein motortje kan behoorlijk heet worden!

Er zijn nauwkeurige rekenmethoden voor het berekenen en selecteren van de juiste motor en van de eventuele overbrenging. Vroeger was een engineer hier een tijd zoet mee, tegenwoordig zorgt de computer voor een groot deel van het rekenwerk.

Faulhaber gebruikt al sinds omstreeks de eeuwwisseling intern een berekeningsprogramma ter ondersteuning van klanten en ter controle van hun berekeningen. Maar engineers willen eigenlijk direct weten welke aandrijving het meest geschikt is voor hun applicatie. Vandaar dat een geïntegreerde rekentool versie heeft ontwikkeld. Deze wordt sinds vorig jaar via de website direct voor klanten en andere geïnteresseerden aangeboden: Drive Selection.

Parameters

In deze tool kan de engineer alle parameters die van belang zijn invullen, waaruit de tool  één of meerdere motoren voorstelt, al dan niet voorzien van een vertragingskastje. Voor eenvoudige applicaties kan het al voldoende zijn om alleen toerental en koppel in de tool in te vullen. Maar in andere applicaties is dat niet voldoende.

De tool biedt de mogelijkheid om ook andere parameters in het keuzetraject mee te nemen. Het is mogelijk te kiezen uit het type bedrijf (continu, intermitterend of incidenteel) en voor toerental plus koppel of spanning plus koppel. De laatste optie wordt vaak gekozen bij applicaties die op batterijen moeten werken. Zo kan een engineer optimaliseren op standaardisatie, gewicht, omgevingstemperatuur, energetisch rendement of type motor. De tool biedt de mogelijkheid die aanvullende wensen toe te voegen.

Maar ook dan kunnen er meerdere opties zijn. De tool maakt het mogelijk om een aantal motoren met elkaar te vergelijken. Voor elk type motor kan in een koppel-toeren-kromme worden aangeven waar het gevraagde werkpunt van de motor zal liggen.

Datasheets

De tool bevat de datasheets van alle standaard motoren en overbrengingen uit het Faulhaber-programma. Nieuwe op de markt verschenen motoren en reductoren worden direct aan Drive Selection toegevoegd, zodat gebruikers altijd de meest actuele mogelijkheden tot hun beschikking hebben.

Faulhaber heeft ook de meest optimale rekenmodules in de tool geïmplementeerd voor standaard componenten die niet tot het eigen assortiment behoren. De klant kan dan op basis van standaard parameters van zo'n component de juiste toebehoren vinden zonder dat hij daarvoor het benodigd motorkoppel en snelheid hoeft in te voeren.

De volledige tekst vindt u in de april 2021 editie en op de website van Products4Engineers.

Foto: Faulhaber