Fri Mar 31 2023

03 31

Een veilig apparaat en een veilige omgeving

14/10/2021

Door Lilian Vermeer

Waar moet je op letten bij het ontwerp van een laserapparaat dat veilig is voor de gebruiker? Chris Nillesen, laserveiligheidsexpert, legt het uit. 


     

Een laser produceert een smalle, zeer intense lichtbundel waardoor deze gevaarlijk kan zijn. De intensiteit van het licht van een lamp is veel diffuser en neemt snel af met de afstand. Een laserstraal kan echter ook op grote afstand door de pupil van het oog het netvlies bereiken. Bovendien concentreert de ooglens het laserlicht op een zeer klein gebiedje van het netvlies. Deze twee effecten maken dat laserlicht bij relatief kleine vermogens (enkele milliwatts) tot oogbeschadigingen kunnen leiden. Ook is het gevaarlijk voor de huid (klasse 3B en 4).

Laserveiligheidsnorm

Een laserapparaat moet sowieso voldoen aan de geldende Europese productrichtlijnen waaronder het valt. Dat kan de Machinerichtlijn zijn of bijvoorbeeld de Richtlijn Medische hulpmiddelen.
Laserapparaten die op de markt komen moeten verplicht voorzien zijn van een laserklasse. Daarmee weet de gebruiker wat de gevaren zijn die bij dit product horen en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. De norm die gaat over laserveiligheid is de IEC 60825 (Veiligheid van laserproducten). Dit is een omvangrijke norm die bestaat uit 17 delen. Deel 1 gaat over die apparatuurclassificatie en eisen.
Naast gevaren van de laser zelf zijn er ook indirecte gevaren zoals rook en dampen die ontstaan bij laserprocessen zoals snijden en cladden. Deze dampen moeten veilig afgezogen en gefilterd worden. Filters moeten regelmatig vervangen worden en dat moet op een veilige manier gebeuren. In zo’n filter kan een hoge concentratie van schadelijke stoffen zitten die zou kunnen worden ingeademd. “Onze deskundigheid ligt echter op het gebied van laserveiligheid en daar adviseren wij dan ook voornamelijk over,” zegt Nillesen. Daarbij gaat het zowel over arbeidsomstandigheden - het creëren en handhaven van een laserveilige werkomgeving - als de productveiligheid: laserproducten met alle technische laserveiligheidsvoorzieningen op grond van hun laserklasse.

Lees verder op: https://issuu.com/online-mbm/docs/cst4_ezine/34