Fri Mar 31 2023

03 31

Eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt

11/05/2015

Door Liam van Koert

Onlangs werden bij FME de eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt. Tim van Marwijk en Erik Bandell van Armac ontvingen uit handen van voorzitter Egbert Stremmelaar de eerste exemplaren. Het opleidingsinitiatief TechniekXL is een nieuwe branche-erkende schakel voor ‘een leven lang leren’, die vele leverancierspecifieke praktijktrainingen samensmeedt tot één doorlopende leerlijn.


     

 

Op weg naar Zoetermeer klinkt op de radio een programma van B&R Nieuwsradio dat – hoe toepasselijk – gaat over de kloof tussen opleidingen en bedrijfsleven. Het blijkt een omvangrijk probleem. Vele vakgebieden hebben er mee te maken en het is waar voor alle niveaus: van MBO’s tot universiteiten. Hoe leidt je mensen op voor een weerbarstige praktijk? Bedrijven klagen dat de schoolverlaters niet de competenties die nodig zijn. Andersom wordt te weinig gespecificeerd door het bedrijfsleven waaraan er precies behoefte is. Vooral techniek lijkt er bekaaid vanaf te komen. Hier geldt bovendien een tekort. Slechts 2 op de 10 schoolverlaters kiest voor techniek. Dat moeten er minimaal 4 op de 10 zijn. Eens luisteren wat de Federatie Metaal en Electro hier over te zeggen heeft.

Een leven lang leren
Eigenlijk zou FME-voorzitster Ineke Dezentjé de feestelijkheden van enkele toelichtende woorden voorzien. Vastgelopen cao-onderhandelingen maakten echter dat zij het stokje over moest dragen aan vervanger André Braakman, branchemanager bij de FEDA. Erg toepasselijk, zo blijkt: hij is in een vorig leven al nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van TechniekXL.

“Het faciliteren van een leven lang leren door het bevorderen van technische vakkennis en competentieontwikkeling van medewerkers door het bij elkaar brengen van ondernemingen en opleiders”, zo omschrijft hij als aftrap de missie van TechniekXL. Het is een mond vol, maar past precies in de Smart Industry Actieagenda, waar een leven lang leren één van de belangrijkste drie peilers vormt. “In een nieuwe realiteit waarin digitalisering een volgende fase voor de industrie inluidt, verandert alles al maar sneller. Naast de noodzaak voor flexibelere productiesystemen, moeten we mensen opleiden voor banen die nog niet bestaan. Dat vraagt om een nieuwe manieren van leren. De tijd dat je vanuit de schoolbanken je verdere werkende leven één vak uitoefent is voorbij. Werknemers moeten meegroeien en kennis blijven bijspijkeren. Alleen zo kan het kennisgat tussen vraag en aanbod continu worden gedicht.”

Branche-erkende aanvulling
Egbert Stremmelaar drukt de genodigden op het hart dat TechniekXL geen vervanger is van het reguliere onderwijs, maar een aanvulling. “We willen met TechniekXL niet op de stoel van de opleidingen gaan zitten. Het bepalen van curricula is aan de opleidingen zelf. Maar het is een feit dat er ook na het behalen van het papiertje een behoefte bestaat om de competenties van technisch personeel naar een hoger plan te tillen. Dit zowel vanuit de werkgevers die moeite hebben de juiste competenties in huis te krijgen, als aan de kant van de werknemers die willen doorgroeien en hun marktwaarde willen verhogen. TechniekXL springt hierop in door het trainingaanbod dat diverse automatiseringsleveranciers en instellingen al wel bieden tot een doorlopend geheel te smeden. Ook is er een tool gemaakt om gewenste groeiambities te plannen en te concretiseren. Via de website kan een werknemer zijn of haar doelen formuleren en een leerpad uitstippelen. Het systeem houdt vervolgens bij wanneer het tijd is weer wat bij te spijkeren en tussentijdse behaalde diploma’s vormen samen een branche-erkend competentiepaspoort, dat in nauwe samenspraak met bedrijfsleven en onderwijsdeskundigen tot stand is gekomen.

Eerste stap een daalder waard
Pers en FME-top zullen waarschijnlijk niet bij elke diploma-uitreiking aanwezig zijn. Maar voor Tim van Marwijk en Erik Bandell van automatiseerder Armac was er een extra feestelijk tintje. “We zijn erg blij met onze behaalde diploma’s besturingstechniek niveau MBO4”, beamen beide heren. “Maar we zijn vooral blij met de kennis die we bij opleider Lenze hebben opgedaan. Deze is voor ons direct inzetbaar in projecten, dus ook onze klanten plukken er de vruchten van. Bovendien is het meteen in de praktijk brengen van lesstof natuurlijk de beste manier om kennis vast te zetten.” 
Zoals het een leven lang leren betaamd, is de met goed gevolg afgelegde proeve van bekwaamheid slechts een eerste stap. “Er staan voor verschillende werknemers nog diverse lessen op het programma”, besluit Roland Geurts, de directeur van Armac die persoonlijke groei ook als een belangrijk instrument ziet om de schaarse werknemers aan zich te binden. “Maar tussen de lesbedrijven door moet er natuurlijk ook gewoon gewerkt worden.”

 

Over TechniekXL
In TechniekXL participeren onder andere Siemens, Bosch Rexroth, Lenze, Festo, SKF en ABB (bestuur) voor het aanbieden van branche-erkende opleidingen. Andere ‘leden’ van TechniekXL zijn onder andere Henkel Nederland, NCOI Techniek (voorheen Reed Business Opleidingen) en ROVS. Branchepartners zijn FEDA, Fedet en SOL.Vooralsnog worden er opleidingen werktuigbouwkunde, mechatronica, industriële automatisering en procesautomatisering aangeboden op MBO- en HBO-niveau.