Sun Jun 20 2021

06 20

Dialoogsysteem met AI voor Deutsche Bahn

11/06/2021

Door Ad Spijkers

De TH Köln en Deutsche Bahn werken aan een systeem, waarin kunstmatige intelligentie de communicatie tussen reiziger en robot moet verbeteren.


     

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker gebruikt in verschillende gebieden van ons leven. Maar er ontbreekt vaak iets cruciaals: de sociale, empathische kant. Een onderzoeksteam van Technische Hochschule Köln wil daar verandering in brengen. In samenwerking met DB Systel, de IT-dochter van de Duitse spoorwegen, ontwikkelt het een op AI gebaseerd sociaal-empathisch gesprekssysteem voor diensten.

Communicatie

Communicatie op ooghoogte vraagt om uitingen die zich tot elkaar verhouden, net zoals ze plaatsvinden in dialogen tussen mensen. Commerciële spraaksystemen zoals Alexa en Siri begrepen voorheen alleen commando's en eenvoudige verzoeken. Ze kunnen niet actief luisteren en hun waardering uiten. Het onderzoeksproject aan het Cologne Cobots Lab heeft zich tot doel gesteld een sociaal-empathische, meertalige en op natuurlijk taalgebruik lijkend 'Conversational AI' te ontwikkelen die klanten servicegericht helpt.

Dit op AI gebaseerde gesprekssysteem moet onder meer gebruikers- en contextafhankelijk informatie verstrekken in het verzorgingsgebied en oplossingen genereren in individuele dialogen. Het uitgangspunt is het reeds bestaande systeem van Deutsche Bahn, SEMMI (Socio-Empathic-Human-Machine-Interaction"). Deutsche Bahn (DB) heeft dit systeem al getest met behulp van een robothoofd op het centraal station in Berlijn. SEMMI moet verder worden ontwikkeld, vooral met betrekking tot sociaal-empathische eigenschappen.

Relatie met gesprekssysteem

Tijdens de interactie moet er een soort relatie ontstaan tussen mens en machine. De wetenschappers onderzoeken wat er moet gebeuren om mensen met een systeem te laten interageren en wat de voorwaarden zijn om psychologische verbondenheid tot stand te brengen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe het systeem emoties van gebruikers, bijvoorbeeld een gestresste of ontspannen toestand, kan herkennen en hier adequaat op kan reageren.

Het systeem is ontworpen voor verschillende toepassingen: als robot en als digitale avatar, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt in een vast informatiesysteem of in een smartphone-app.

Er moet ook rekening worden gehouden met beïnvloedende factoren zoals fouten in de dialoog en interculturele aspecten. Alleen door geïntegreerd onderzoek kan een holistische oplossing voor een multi-turn dialoogsysteem, dat wil zeggen een afwisselende uitwisseling tussen mens en machine, worden gerealiseerd.

Foto: PxHere