Thu Sep 29 2022

09 29

Vakbeurs Pollutec voor milieu- en energie-oplossingen

21/09/2021

Door Yves De Groote


De internationale vakbeurs pollutec, van 12 tot en met 15 oktober in Eurexpo Lyon in Frankrijk, presenteert het laatste nieuws van bedrijven in de sectoren waterbehandeling, recycling, energie en milieu. De beurs is opgericht als evenement voor milieuprofessionals en groeide uit tot een platform voor milieu- en energieoplossingen voor onder meer industrieën.

 


     

Gezien de uitkomst van het meest recente assessment rapport (AR) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties worden wij als maatschappij weer eens gedrukt op de feiten en de oorzaken van de klimaatveranderingen. Maatregelen voor drastische vermindering van de CO2-emissie wereldwijd zijn daarom cruciaal.

Ontwikkeling circulaire strategie

Een van de strategieën is de verdere ontwikkeling van een circulaire en duurzame economie. Afval bestaat niet meer. Denken in materiaalkringlopen van producten betekent het optimaliseren van het gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen, inclusief water, energie, en het beperken van de productie van afval op de meest efficiënte en milieuvriendelijke manier. Deze nieuwe manier van produceren, de integratie van de verlenging van de levensduur van producten, eco-design heeft al een groot aantal particuliere spelers aangetrokken. De Ellen MacArthur Foundation, de initiatiefnemer van het wereldwijde Circular Economy 100-netwerk, brengt wereldconcerns samen om andere bedrijven te helpen hun ambities op het gebied van circulaire economie waar te maken.

 

Pollutec water

Duurzame ketens

Een belangrijke voorwaarde voor een duurzame economie is de verdere ontwikkeling van duurzame ketens vanuit een holistische visie te benaderen. De ecologische voetafdruk moet minimaal zijn tijdens de volledige levenscyclus van de producten. Bedrijven kunnen daarbij gebruik maken van innovatieve tools voor duurzaam logistiekbeheer in de ketens en de distributie van de producten.
Meer informatie: https://www.pollutec.com/en-gb.html