Tue May 18 2021

05 18

Slimme foutherkenning voor Industrie 4.0

22/05/2016

Door Ad Spijkers

Informatici van de TU Clausthal (in de Harz) en softwareontwikkelaar c4c Engineering werken aan een methode of fouten en gevolgfouten in productiesystemen te herkennen en aanbevelingen te doen voor het opheffen daarvan.


     

Wanneer in een fabriek een productielijn stilstaat, kan dat snel hoge koster veroorzaken. De sleutel voor een effectieve foutanalyse ligt bij digitalisering. In Industrie 4.0 vervangen in netwerken opgenomen dynamische afzonderlijke componenten star geplande totale systemen. Daarbij wordt de integratie van internetdiensten en mobiele apparaten in automatisering een grote rol toebedacht. De onderzoekers van het Institute for Applied Software Systems Engineering (IPSSE) in Goslar, dat onderdeel is van de TU Clausthal, benadrukken echter dat de mens daarbij in het middelpunt staat en in zijn werk moet worden ondersteund.

Kennissysteem

De intelligente software verwerkt en analyseert de grote aantallen data uit productiesystemen. Een speciaal ontwikkeld communicatiemodel vereenvoudigd de data-uitwisseling tussen regel- en informatiesystemen. Deze oplossing geeft bijvoorbeeld onderhoudstechnici aanwijzingen en aanbevelingen hoe de storing op te heffen.

c4c Engineering uit Braunschweig heeft voor dit doel innovaieve oplossingen ontwikkeld: de toestand van de installatie en aanwijzingen voor storingen en mogelijke oplossingen daarvoor worden overzicht gevisualiseerd op mobiele systemen. Het ontwerp van de app werd verzorgd door Mango Design in Braunschweig.

Een ander aspect van de software is de zelflerende optimalisatie. Het systeem kan bij fouten aangeven welke stappen bij een eerder optreden van dit probleem tot succes hebben geleid. De kennisbasis voor foutcorrectie en onderhoudsaanbevelingen wordt continu uitgebreid. Als prototype werd het ideel reeds geïmplementeerd in een modelfabriek van Festo.

De informatici uit Clausthal en de software-ontwikkelaars uit Braunschweig hebben al eerder met succes samengewerkt. Zo ontwikkelden ze gezamenlijk een app voor verkeerdrijders, die werd gepresenteerd op de CeBIT 2014 in Hannover. (Foto: IPSSE)