Tue May 18 2021

05 18

Lenze start 2020+ groeistrategie met nieuwe bestuurspost

12/01/2018

Door Liam van Koert

In oktober vierde Lenze niet alleen haar 70-jarige jubileum, ook werd de koers tot voorbij 2020 met de pers gedeeld. Voor de 2020+ strategie maakt de Duitse automatiseerder maar liefst 100 miljoen euro extra vrij die de komende jaren geïnvesteerd zal worden. Voor een soepele implementatie is bovendien een nieuwe bestuursfunctie in het leven geroepen: Jochen Heier wordt de nieuwe Chief Operations Officer.


     

 

De 2020+ groeistrategie is een ambitieus plan om doelgericht te groeien in specifieke marktsegmenten waar Lenze de afgelopen 70 jaar een stevige positie heeft opgebouwd. Dit zijn automotive, consumentengoederen, converteren & printen, intralogistiek en textiel. De doelstelling is om Lenze de komende jaren in elke van deze segmenten te verankeren als één van de vijf grootste leveranciers.

 

Nieuwe pilaren en een Mechatronic Competence Campus

Dat het Lenze menens is met de 2020+ groeistrategie getuige de grote investering die het bedrijf de komende jaren gaat doen.  Er wordt 100 miljoen euro extra eigen geld in het plan gestoken. Hiervan is het grootste deel bestemd voor een nieuwe Mechatronic Competence Campus (MCC), waarin drie productiefaciliteiten gaan worden samengevoegd tot een ultramodern productiepark met state-of-the-art logistiek. Ook voor wat betreft het productportfolio zijn er veranderingen. Lenze verdeelt dit in drie groepen. Er zijn de mechatronische producten en -pakketten en de automatiseringssystemen gebaseerd op hardware en software. Dit was en blijft de kern van de onderneming. Maar er is ook een toekomstgerichte derde pilaar toegevoegd: digitale dienstverlening.

Uitbreiding Raad van Bestuur

Nu beschikte Lenze al over een slagvaardig bestuur om de 2020+ koers in te zetten. CEO en voorzitter Christian Wendler, Chief Financial Officer Yorck Schmidt en Frank Maier als Chief Technology Officer geven al jaren succesvol leiding aan het  familiebedrijf uit Hamelen. Maar een nieuwe Chief Operating Officer Jochen Heier (54), iemand met ruime ervaring in de automotive,  moet de groeiambities een extra impuls geven.

 “Door de raad van bestuur uit te breiden, zijn we perfect uitgerust om de gestaag groeiende uitdagingen in de maakindustrie het hoofd te kunnen bieden, en ten volle te profiteren van de zich nu voordoende kansen. Onze doelstelling is te blijven groeien, zowel in het binnenland alsook internationaal, in onze drie kerngebieden mechatronica, automatiseringssystemen en -oplossingen, en digitale diensten”, licht Christian Wendler die nieuwe aanstelling toe. “We zijn dan ook verheugd dat Lenze erin is geslaagd om een internationaal ervaren topmanager met vele diverse vaardigheden in productie, supply chain, technologie, internationalisering en strategie-implementatie te benoemen.”