Sun Nov 28 2021

11 28

Digitale technologieën voor waterbeheer

09/09/2019

Door Ad Spijkers

Digitale instrumenten maken een efficiënter en duurzamer waterbeheer mogelijk in tijden van klimaatverandering. Een internationaal onderzoeksconsortium werkt aan de digitale waterstad.


     

Er zijn al apps die de kwaliteit van het zwemwater voorspellen en sensoren die potentiële overstromingsgebieden aangeven wanneer het regent. Het Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) onderzoekt nu welke instrumenten er zijn en hoe ze werken. Dit gebeurt in het Europese gezamenlijke project Digital-Water.City (DWC). Onderzoekers uit Parijs, Sofia, Kopenhagen, Milaan en Berlijn werken aan het waterbeheer van de intelligente stad. KWB als initiatiefnemer en coördinator presenteerde het project onlangs in het CityLAB Berlin.

Klimaatverandering

Extreme weersomstandigheden hebben een aanzienlijke invloed op de watervolumes en de waterkwaliteit, vooral in de grootstedelijke gebieden. Ze zorgen enerzijds voor overstroomde straten, ondergelopen kelders en vervuild (zwem)water, anderzijds voor aanhoudende droogte met mislukte oogsten en oververhitte binnensteden.

Het intelligent verzamelen en verwerken van gegevens kan helpen om ontwikkelingen eerder te signaleren en beter te beheren. Nu al verzamelen sensoren in rivieren real time gegevens, een adaptieve software maakt er een prognose van de waterkwaliteit van. In een zwembad-applicatie kunnen Berlijners zich dagelijks informeren over de te verwachten zwemwaterkwaliteit. In de toekomst zullen soortgelijke instrumenten worden gebruikt om de overstromingsgebieden bij hevige regenval aan te geven.

Berlijn speelt een belangrijk rol op het gebied van digitaal waterbeheer in Europa. Het Kompetenzzentrum Wasser en de Berliner Wasserbetriebe laten al jaren zien hoe digitalisering kan helpen bij het waterbeheer, het onderhoud van rioolbuizen en de beoordeling van de waterkwaliteit in de stad. Ze werken met 24 partners uit tien Europese steden samen in het gezamenlijke project Digital-Water.City. Dit moet de watervoorziening en afvalwaterafvoer nog efficiënter maken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van energie en hulpbronnen.

Digitale bewaking

Behalve het verstrekken van informatie over de kwaliteit van het zwemwater worden in het kader van het project ook andere projecten uitgevoerd, zoals digitale bewaking en controle van de afvalwaterstromen in het rioleringsnet. De gegevens worden geleverd door een dicht netwerk van eenvoudige, goedkope temperatuursensoren.

"Als we er daadwerkelijk in slagen om door middel van temperatuurmetingen de hydraulische belasting van het rioleringssysteem beter dan voorheen te bepalen, kunnen ongewenste overloopproblemen van het gecombineerde rioleringssysteem veel efficiënter worden voorkomen. Dit zou een groot voordeel zijn voor de waterbescherming", aldus de Berliner Wasserbetriebe.

Het grote gezamenlijke project Digital-Water.City geeft de deelnemers de mogelijkheid om hun expertise verder uit te breiden. Op het gebied van watermanagement kunnen ze bijvoorbeeld laten zien hoe digitalisering een efficiënte en duurzame openbare infrastructuur mogelijk maakt.

De foto toont een demonstratie van een online-sensor voor parameters van de zwemwaterkwaliteit in de rivier in Spree in Berlijn. Foto: Ralf Rühmeier/BWB