Visbehoud en duurzame energieproductie hand in hand

15/10/2023

Door Yves De Groote

Op verschillende plaatsen in Wallonië zorgen waterkrachtcentrales van Luminus voor duurzame energie. Dat is positief, behalve voor jonge zalmen en Europese palingen, die door de centrales hun migratieroutes naar de zee geblokkeerd zien. 


     

Om de vissen een veilige doortocht te garanderen op te lossen hebben EDF-Luminus, Profish, de universiteiten van Namen en Luik en Actemium hun krachten gebundeld in het Life4Fish-project, gesteund door  het Europese LIFE-programma. 

Veelzijdige oplossing

Zij kwamen tot een veelzijdige oplossing. Die bestaat uit: een systeem dat de openingstijden van de dam beheert, de creatie van een elektrisch veld onder water om de vissen naar een speciaal ontworpen passage langs de turbines te loodsen en een voorspellingsmodel dat de piekmomenten in de migratie van de vissen kan voorspellen. Op basis van die voorspellingen beheert het model automatisch de openingstijden van de dam en de passage onder water, zodat de vissen veilig kunnen passeren zonder dat de turbines stilgezet hoeven te worden.

“Concreet werd er een geautomatiseerd model uitgewerkt op basis van historische data en realtime waarnemingen omtrent onder meer het debiet, het voorspeld debiet en de watertemperatuur. Op basis van een geautomatiseerde 24-uurs-voorspelling en een aantal specifieke parameters kunnen de operatoren dan onderbouwde beslissingen maken, om zo de vissterfte tot een minimum te beperken”, verklaart Jean-Christophe Cerfontaine, Branch Manager Life Sciences en Data Management bij Actemium.

Nieuwe type turbines

De komende jaren krijgt het project nog een vervolg met de installatie van een nieuw type turbines, speciaal ontworpen met het oog op een minimale impact op de onderwaterfauna- en flora.