Consortium slimme landbouwrobots

05/03/2024

Door Ad Spijkers

Een consortium van bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen slaat de handen ineen voor de ontwikkeling van slimme landbouwrobots.


     

Om natuur en landbouw meer met elkaar in balans te krijgen staan de landbouw en tuinbouwsector voor een transitie naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Dat betekent onder meer het voorkomen van verspilling van meststoffen, water, voedingsstoffen en andere hulpmiddelen. In combinatie met het personeelstekort vraagt dit om de inzet van robots. Een consortium van bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen richt zich daarom op de ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots in de land en tuinbouw. In 2027 zijn de prototypes klaar.

Vier prototypes

Agrobots (of agribots) zijn autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledig autonome robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een trekker worden gebruikt. De overstap naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw met agrobots is niet alleen bedoeld om de landbouw efficiënter maken. Het moet ook zorgen dat boeren op een duurzame manier geld kunnen blijven verdienen en dat er zo min mogelijk veranderingen zijn in de werkgelegenheid.

De samenwerking (DigiAgro3) richt zich op het ontwikkelen van technologische bouwblokken en systeemintegratie voor agrobots. Uiteindelijk wil het consortium nieuwe kennis op doen in vier technologieën (zachte grijpers, visiontechnologie, AI-software & digital twinning en geavanceerde besturing) en het ontwikkelen en testen van vier prototypes voor land en tuinbouw. De prototypes gaan zich focussen op ziekteherkenning in aardappelen, onkruidbestrijding, plukken van vruchten en het monitoren van gewasgroei.

Het consortium achter het project bestaat uit zeven bedrijven (ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord, Smart Agri Technology/Croptimal en Track 32) en vijf kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, NHL-Stenden, Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en consortiumleider TNO). De betrokken bedrijven binnen het consortium dekken de volledige keten af, van ontwikkeling en productie tot levering van agrobots. De kennisinstellingen dragen bij met hun specifieke expertise op het gebied van technologische vernieuwingen voor agrobots. Het project krijgt 2,8 miljoen financiële ondersteuning van de Europese Commissie.

Foto: PxHere