Sun Jun 20 2021

06 20

Koel op kantoor met koud water

23/08/2017

Door Ad Spijkers

Milieuvriendelijk 'cool' blijven willen we allemaal. Dat is binnenkort wellicht mogelijk met de eChiller die werkt op een wat lagere watertemperatuur dan tot nu toe gebruikelijk.


     

Hete zomers zorgen voor een hoogconjunctuur voor klimaatinstallaties. Ze werken echter meestal met koudemiddelen die schadelijk zijn voor het milieu en ze verbruiken veel stroom. Waterkoeling wordt inmiddels op ruime schaal toegepast in rekencentra en serverruimtes.

Efficient Energy in Feldkirchen (bij München) wil met technische en financiële ondersteuning van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) installaties met water als koelmiddel optimaliseren voor nieuwe toepassingsgebieden. Met het project moet de koeltechniek geschikt worden gemaakt als alternatief voor de gangbare klimaatinstallaties voor bijvoorbeeld kantoren, expositieruimten en hotels.

Natuurlijk en milieuvriendelijk: water

Elk mens maakt als kind al kennis met de koelende werking van water. Wie te veel rondspettert in een badje in de openlucht krijgt last van blauwe lippen, koude rillingen en kippenvel. Dit wordt veroorzaakt doordat water probeert over te gaan naar de gasvormige toestand. Daarvoor heeft het energie nodig, die het aan het lichaam onttrekt in de vorm van warmte, zodat de mens als het ware bevriest.

Ook bij klimaatinstallaties onttrekt het koudemiddel warmte uit de omgeving. Tot nu toe worden vooral fluorkoolwaterstoffen (FKW's) als koelmiddel gebruikt. Dit zijn broeikasgassen die, wanneer ze vrijkomen in de open lucht, bijdragen aan de opwarming van de aarde, en wel met een factor van meer dan duizend erger dan kooldioxide.

Water speelde bij compressiekoudemachines tot voor enkele jaren geen rol, omdat de geringe waterdampdichtheid vraagt om zeer grote volumestromen in de compressor. Dit vergt het gebruik van olievrij comprimerende turbocompressoren.

Tot 80% lager energieverbruik

Volgens Efficient Energy zou men echter met normaal leidingwater moeten kunnen volstaan. De onderneming heeft het met haar systeem voor elkaar gekregen, dat een 100% milieuvriendelijk koelmiddel kan worden gebruikt en afhankelijk van de toepassing tot 80% energie kan worden bespaard.

De branche voor koudetechniek is verantwoordelijk voor 5% van de emissie van broeikasgassen en heeft een aantal van 14% in de totale stroombehoefte. Een duidelijk verbetering zou in beide opzichten een positief effect hebben op het klimaat en bijdragen aan het realiseren van klimaatafspraken.

Het bedrijf in Feldkirchen wil nu de volgende stap zetten. Tot nu toe is de technologie in het Midden-Europese klimaat beperkt tot koudwatertemperaturen van minimaal 18°C. In de toekomst moet een koudwatertemperatuur van 12°C worden bereikt. Hierdoor kunnen ook kantoren, hotels, expositieruimtes en andere gebouwen deze techniek gebruiken voor klimatisering. (foto: Efficient Energy GmbH)