Sun Aug 14 2022

08 14

Zimmer en Schmalz ‘matchen’ grijperportfolio

08/07/2021

Door Liam van Koert

De Duitse grijperspecialisten Zimmer en Schmalz hebben de handen ineengeslagen bij de ontwikkeling van een nieuwe ISO 50-gereedschapswisselaar voor robots. Het is de eerste wisselaar in een nieuw ‘end-of-arm’ ecosysteem, MATCH genaamd. Robotgebruikers kunnen hierdoor moeiteloos wisselen tussen mechanisch en met vacuüm grijpen, wat tal van robottoepassingen in een nieuw daglicht stelt.
     

 

Met de opmars van de cobot groeit ook de vraag naar flexibele end-of-arm tooling die compatibel is met de doorgaans ISO 50-flensaansluiting van dit type robot. Het meest gevraagde gereedschap hierbij is met afstand de grijper. Die zijn er dan ook in vele soorten en maten. Welke grijper het beste past bij een toepassing is niet altijd evident. Sommige producten laten zich beter mechanisch oppakken, anderen middels vacuüm. Steeds vaker echter krijgt de cobot niet één type product voorgeschoteld, maar moet deze overweg kunnen met meerdere productsoorten. De gebruiker heeft dan twee mogelijkheden: hij kiest een multifunctionele grijper die geschikt is voor een grote productvariatie, of hij rust de cobot uit met een wisselsysteem. Grijpers uit de eerstgenoemde categorie kunnen behoorlijk aan de prijs zijn als de productvariatie groot is. Enerzijds omdat meerdere functies in een grijper stoppen vaak maatwerk is en het nodige aan ontwikkelingskosten met zich meebrengt. Anderzijds omdat extra functies doorgaans ook een zwaardere grijper betekent, wat ten koste gaat van de payload. Om deze reden zijn er snelwisselsystemen op de markt. Hierdoor kan telkens de meest efficiënte standaard grijper voor een specifiek producttype worden toegepast. Althans, mits deze op hetzelfde grijperprincipe berust. Bij het afwisselend inzetten van mechanische en vacuümgrijpers stuit men al snel op een belangrijke beperking van het snelwisselsysteem. De doorvoeren zijn geschikt voor servo of voor lucht. Niet voor beiden.

 

Overbruggende match

Gelukkig behoort deze ‘klassieke’ scheiding tussen grijperprincipes sinds kort tot het verleden. Twee gerenommeerde grijperfabrikanten hebben de handen ineengeslagen en een geheel nieuw wisselsysteem ontwikkeld. Zimmer Group is van oudsher sterk in mechanische grijpers. Voor Schmalz geldt sinds jaar en dag hetzelfde voor vacuümgrijpen. Tel daarbij op dat de Duitse bedrijven praktisch buren zijn, en je zou je kunnen afvragen waarom de voor de hand liggende ‘match’ niet eerder tot een gezamenlijk product heeft geleid.  
“Zimmer en Schmalz kennen elkaar heel goed”, zegt Jeroen van de Heuvel, die met ZVS Techniek het distributeurschap van Zimmer producten in de Benelux verzorgd. “We bedienen zowel in Duitsland als in Nederland en België vaak dezelfde klanten, wat automatisch leidt tot een gemeenschappelijk belang: het zo goed mogelijk bedienen van die klanten.” Van den Heuvel legt uit dat juist doordat het portfolio elkaar zo goed aanvult en nauwelijks overlapt, ook samenwerken aan projecten al lange tijd gebeurt. ”De lijnen tussen de bedrijven zijn kort. Toen er door klanten steeds vaker om een overbruggende oplossing voor mechanisch en vacuümgrijpen gevraagd werd, kon er dan ook snel geschakeld worden en was men niet bang de kennis te delen die nodig is voor een echt geïntegreerde oplossing die net zo feilloos met Zimmer- als met Schmalz-producten werkt.” 

 

Eenvoud en flexibiliteit troef

Het eerste product dat de nieuwe Match heeft voortgebracht is een snelwisselsysteem voor een ISO 50-flensaansluiting met een payload van 30 kilogram. Volgens Van de Heuvel is dit een logische keuze, aangezien dit niet alleen één van de hardlopers is bij de cobots, maar ook vaak bij de kleinere ‘gewone’ robots wordt toegepast. “Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het MATCH-portfolio – er zullen meer wisselsystemen volgen – is eenvoud en flexibiliteit. Een grijper kan handmatig in de wisselaar worden geklikt, of volledig automatisch. Het systeem blijft hierbij gewoon online. Hiertoe is voorzien in twee luchtdoorvoeren voor vacuüm of pneumatiek en een 14-pins elektrische koppeling voor zowel voeding als communicatiedoeleinden. Tevens is er een communicatiemodule die de verbinding met bovenliggende software van Zimmer of Schmalz verzorgt, bijvoorbeeld via het steeds vaker toegepaste IO-link. Uiteraard is de wisselaar naast gebruikersvriendelijk ook zeer robuust met een levensduur boven de 100.000 cycli.

 

Meerwaarde voor Benelux-klanten

Ook Jan Nijhuis van Schmalz Benelux is blij met de samenwerking die beide Duitse ‘moeders’ zijn aangegaan. “Ik zie een grote meerwaarde voor onze klanten in de Benelux. Met onze bedoel ik in dit geval dus ook die van ZVS. Niet alleen hebben we nu een technische oplossing die hen het beste van twee werelden biedt, ook hebben we in één klap dubbele expertise in huis. Liggen er mechanische grijpvraagstukken, dan kunnen we die nu neerleggen bij Jeroen. Andersom geldt hetzelfde voor vacuümvragen. Een mooie gelijkwaardige match dus, waarbij het zowel voor ons als voor de klant niet uitmaakt bij wie de nieuwe wisselaar wordt gekocht.”