Sun Jun 20 2021

06 20

Intelligente besturing voor windturbines

13/01/2020

Door Ad Spijkers

Drie Duitse universiteiten en een exploitant van windturbines hebben gezamenlijk een project gestart om het rendement van windturbines en windturbineparken te verbeteren.


     

Het project is YawDyn genoemd, Validierung von Ertragssteigerungen und Lastreduktionen in Offshore-Windparks durch angepasste dynamische Windrichtungsnachführung. Het doel is het testen van nieuwe methoden die de energieopbrengst van windturbines verhogen en daarmee de systeemcomponenten beschermen. Aan het gezamenlijk project wordt deelgenomen door het Zentrum für Windenergieforschung (ForWind) van de Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, de Leibniz Universität Hannover en de Universität Bremen en het windparkbedrijf Ocean Breeze Energy.

Energie opwekken

Windturbines leveren de meeste energie wanneer ze hun neus direct in de wind draaien. Als de windrichting verandert, geeft een kleine windmeter op het systeem een signaal om te draaien. Dit proces - de rotatie van de hele gondel met de rotorbladen - staat bekend als gieren. Maar de windrichting verandert constant en bij elke keer gieren moeten massa's van meerdere tonnen worden verplaatst. Het heeft geen zin als het systeem reageert op elke korte verandering van richting. De projectpartners zien hier potentieel voor verbetering - ook om de kosten van windenergie te verlagen.

De deelnemers aan het project willen een nieuwe methode testen om het afstemmingsproces efficiënter te maken. De methode zou moeten helpen het aantal gierprocessen te verminderen om de afzonderlijke componenten van de windturbine te beschermen. Het systeem zou niet zo snel verslijten en onderhoudskosten zouden worden bespaard.

Opbrengst van totale windparken

Een andere methode moet de energieopbrengst in het windpark verhogen. Hierbij wordt de neus van de windturbine opzettelijk een beetje uit de wind gedraaid om de ongunstige stroming achter de turbine af te buigen. De achterliggende windturbines bevinden zich dan niet of slechts gedeeltelijk in de slipstream van de eerste. Met zo'n intelligente regeling kan de energieopbrengst van het totale windpark worden verhoogd.

De onderzoekers testen de methoden eerst in simulaties en vervolgens in de volgende stap op echte windturbines op land en op zee. Op zee testen Ze de methoden op windturbines in het BARD Offshore 1 windpark van Ocean Breeze. Het is technisch zeer veeleisend om dergelijke nieuwe methoden op de systemen te testen tijdens de lopende operatie. Het ontwikkelen en implementeren van de concepten in een project is iets speciaals en de onderzoekers zijn enthousiast over de tot nu toe bereikte resultaten.

Foto: Ocean Breeze Energy