Tue May 18 2021

05 18

Fabriekslayout met één druk op de knop

11/01/2018

Door Ad Spijkers

Wetenschappers aan het Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) ontwikkelen een softwaretool die machines, opslaglocaties en kantoorruimte optimaal indeelt. Hiermee kunnen ondernemingen niet alleen geld besparen, maar ook betere resultaten krijgen dan met handmatige planning.


     

Het is kostbaar om een nieuwe fabriek te plannen of een werkplaats opnieuw in te richten. Tot nu toe kan het zoeken naar de best mogelijke plaatsing van alle machines, opslagplaatsen en kantoren weken duren. Layoutplanning gebeurt bijna altijd met de hand. Deskundigen op het gebied van fabrieksplanning verdelen de fabriek in afzonderlijke onderdelen (bijvoorbeeld wareningang, montage, opslag van gereed product enzovoorts) en rangschikken deze op een vloerplan (op papier of in planningssoftware).

Er zijn weliswaar al mogelijkheden om fabriekslayouts op een computer te genereren, maar optimale resultaten zijn daarmee niet mogelijk. Met de huidige methoden kunnen fabriekslayouts maar op één manier worden geoptimaliseerd. Meestal worden fabrieksgedeelten zodanig gerangschikt dat de af te leggen afstanden zo kort mogelijk zijn. Andere aspecten worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Dat kan er toe leiden dat een vergaderruimte zich op hoorafstand van een luidruchtige freesmachine bevinden of dat handmontage in het donkerste hoekje van de fabriek wordt neergezet.

Onderzoeksproject

In het onderzoeksproject MeFap will het IPH een allesomvattende methode voor het geautomatiseerd plannen van layouts ontwikkelen. Tot eind 2019 willen de onderzoekers software ontwikkelen, die meerdere aspecten in de layoutplanning betrekt en tot werkbare layouts leidt. In vergelijking met handmatige planning valt hiermee veel tijd te besparen, bij geljkblijvende of zelfs betere resultaten.

De gebruiker moet in de software eerste het zogeheten ruimteboek invoeren, een gedetailleerde beschrijving van de fabriek met alle machines, opslaglocaties, kantoren en vergaderruimten. De gegevens moeten bij elk fabrieksplanningsproject gedetailleerd worden bepaald en zijn noodzakelijk ook voor handmatige planning. Vervolgens kan de gebruiker vastleggen welke criteria voor hem het belangrijkst zijn. Moet de fabriek veelzijdig zijn of de materiaalstroom zo efficiënt mogelijk? Zijn korte afstanden belangrijk of een laag energieverbruik?

Vervolgens genereert de software veel verschillende fabriekslayouts en beoordeelt die naar de vooraf gedefinieerde criteria. In een voorgaand project heeft de IPH reeds software voor geautomatiseerde fabrieksbeoordeling ontwikkeld. De onderzoekers willen deze algoritmes nu gebruiken om uit de automatisch gegenereerde layouts de meest geschikte te kiezen.\\

Het grootst voordeel van geautomatiseerde layoutplanning is, dat in veel kortere tijd veel meer mogelijke oplossingen kunnen worden bekeken en objectief beoordeeld. Fabrieksplanners hoeven zich dan alleen nog bezig te houden met de details.

Deelname

Bedrijven die zijn geïnteresseerd in het onderwerp, kunnen zich nog aanmelden voor het onderzoeksproject. Het IPH zoekt niet alleen partners met kennis van fabrieksplanning, maar ook productiebedrijven die de software willen testen en daarvoor data beschikbaar willen stellen.