Sun Aug 14 2022

08 14

Boete voor leverancier voerrobot na ongeval

21/10/2021

Door Lilian Vermeer

Dat je robots niet zomaar naast mensen kunt inzetten blijkt maar weer eens uit een fataal ongeval met een voerrobot.


     

Het ongeluk gebeurde op een boerenbedrijf in 2018. De boer had een voerrobot aangeschaft voor zijn vleeskalverenhouderij. De voerrobot moest droog- en krachtvoer transporteren, mengen en doseren. De bediening van de robot gebeurde volledig automatisch. Het apparaat was nog in ontwikkeling. Na de levering was er gedurende een aantal weken begeleiding en daarna kon de monteur van de leverancier dag en nacht gebeld worden.

De boer had kinderen die regelmatig in de stal kwamen. Op een gegeven moment is een van de kinderen van de boer op de voerrobot geklommen en daarop meegereden zonder dat dit door de robot werd gedetecteerd. De jongen kwam bij de doorgang tussen twee stallen met zijn nek bekneld te zitten tussen de bovendorpel van de doorgang en de bovenkant van de voerrobot en is ten gevolge van het daarbij opgelopen letsel overledenen.

Beoordeling door de rechtbank

De leverancier heeft een voerrobot geleverd die niet voldeed aan de daarvoor geldende veiligheidseisen. De leverancier heeft er onvoldoende rekening mee gehouden dat de kinderen in de buurt van de voerrobot zouden kunnen komen en op de voerrobot zouden kunnen gaan meerijden. Hoewel die situatie voorzienbaar was, zijn geen maatregelen getroffen om dat verkeerd gebruik van de voerrobot te voorkomen.

Zo zat op de voerrobot een objectscanner die niet specifiek was bedoeld voor het scannen van personen. Ook was op de voerrobot een bumper aangebracht, waarbij het mogelijk was daarop te gaan staan zonder dat dit door de machine werd gedetecteerd. De voerrobot had verder horizontale vlakken waarop kon worden gestaan, zonder dat dit door de objectscanner werd gedetecteerd.

Te weinig veiligheidsmaatregelen

Verder is geconstateerd dat de leverancier geen gebruiksaanwijzing op schrift aan de boer heeft gegeven. Ook was er op de voerrobot geen waarschuwend symbool en/of pictogram aangebracht. De rechtbank acht de houding van de leverancier, die stelt dat hij de boer meerdere keren mondeling heeft gewaarschuwd dat kinderen niet in de stal horen te komen, naïef. De leverancier was ervan op de hoogte dat op de boerderij waar de voerrobot werd geleverd de kinderen regelmatig in de stallen waren.

Mondelinge waarschuwingen waren daarom niet voldoende maar er hadden maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de kinderen en andere personen gevaar liepen. Uit het dossier blijkt verder dat de monteur bij het instellen van de zones van de scanners ook een keer bekneld heeft gezeten tussen de voerrobot en een voertrog.

De rechtbank veroordeelt de leverancier tot een geldboete op van € 50.000,-, waarvan € 30.000,- voorwaardelijk teneinde te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt.

Bron: Uitspraken.rechtspraak.nl