Sun Nov 28 2021

11 28

'Duurzame' brandstof uit waterzuivering

11/07/2018

Door Ad Spijkers

Het Karlsruher Institut für Technologie (KIT), de Duitse firma Ineratec en het Spaanse energiebedrijf Gas Natural Fenosa hebben in Sabadell (Catalonië) een installatie gebouwd, die uit kooldioxide en waterstof synthetisch aardgas maakt.


     

Het procédé is gebaseerd op de productie van waterstof door elektrolyse en de reactie hiervan met kooldioxide uit biologische bronnen, bijvoorbeeld uit zuiveringsslib. Met de installatie zetten de drie partijen een belangrijke stap in de richting van een gesloten CO2-kringloop.

In de zuiveringsinstallatie van 200.000 inwoners tellende stad Sabadell (iets ten noorden van Barcelona) zijn de grondstoffen ruimschoots voorhanden. Het proces gebruikt energie uit duurzame bronnen en slaat die op in de chemische energiebron methaan. Spanje heeft de afgelopen vier jaar al 40% van zijn elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen, voornamelijk windenergie. De 'Power to Gas' methode zet alleen overtollige of decentraal opgewekte uit duurzame bron zoals zonne- en windenergie om in methaan.

Duurzame brandstof

Nu kun je discussiëren of een brandstof überhaupt duurzaam of hernieuwbaar is. Wij vinden van niet, je verbrandt het immers, maar dat terzijde.

Het doel van dit project is, duurzame gassen te produceren die compatibel zijn met de bestaande aardgasvoorziening in Spanje. Het voordeel is dat dit gas in de bestaande infrastructuur voor gas kan worden opgeslagen en naar gebieden in heel Spanje kan worden getransporteerd. De opslagcapaciteit voor gas in Spanje bedraagt ongeveer 30 TWh, wat betekent dat in de lokale windenergie-installatie opgewekte stroom een half jaar lang in de vorm van methaan kan worden opgeslagen.

Tot nu toe was decentrale productie niet economisch wijze mogelijk, omdat voor chemische methoden grote en dure technische installaties nodig zijn. De oprichters van Ineratec hebben dat obstakel overwonnen doordat ze een passende technologie voor chemische reactoren hebben ontwikkeld, die bijvoorbeeld in een container past. De kant en klaar gemonteerde, modulaire en compacte installaties zijn opgebouwd volgens het bouwdoosprincipe, zodat de capaciteit naar behoefte kan worden uitgebreid.

De proefinstallatie in Sabadell moet voorlopig 100 m3 gas per dag produceren. De installatie is bovendien van een katalysator voor de omzetting van CO2 uit biologische bronnen, ontwikkeld door het Catalaanse Instituut voor Energieonderzoek (IREC) De installatie is onderdeel van het Spaanse project 'Synthetic Fuels – Combustibles Sintètics (CoSin)', dat wordt gesubsidieerd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

(foto: Ineratec/Hauser)