"Deelname Factory of the Future Award is vorm van benchmarken"

24/11/2017

Door Yves De Groote

De vierde editie van de Factory of the Future Awards in België is op 6 februari 2018 in BluePoint Antwerpen. Deelname aan de editie 2017 was voor winnaar ingrediëntenbedrijf Rousselot allereerst gedreven door interesse in hoe goed het bedrijf op weg is.


     


Via het traject naar de award werd voor het ingrediëntenbedrijf Rousselot ook duidelijk welke strategische keuzes nog gemaakt moeten worden. “Voor ons is het een vorm van benchmarken, niet binnen onze internationale groep, maar op Belgisch niveau tussen bedrijven uit diverse sectoren”, zegt productiemanager Pieter Soete in VMT Food magazine in Vlaanderen.

 

Verassing voor het management

Dat de gelatineproducent Rousselot als laureaat op het podium zou staan bij de uitreiking van de Factory of the Future Awards in The Wild Gallery in Vorst was een verrassing voor het management. “We hebben zelfs niet stilgestaan bij de vraag of we wel in aanmerking zouden komen voor de titel ‘Fabriek van de Toekomst’”, zegt Pieter Soete. De trofee - waaraan de Belgische voedingsindustrie dit jaar voor de tweede keer deelnam - was tot september vorig jaar niet bekend bij deze ingrediëntenleverancier. Soete: “Onze R&D-afdeling bracht mij via een e-mail op de hoogte van de Factory of the Future wedstrijd. Medewerkers op deze afdeling kenden het initiatief via Flanders’ Food, waar nauw mee samen gewerkt die het regelmatig onder de aandacht brengt bij hun leden.”

 

factory of the future 2018

 

Weloverwogen keuze

“Deelname moest wel overwogen worden, te meer daar we slechts enkele weken de tijd hadden ons aan te melden”, vervolgt Soete. “Een vergadering met de fabrieksdirecteur en de managers van de afdelingen personeel, kwaliteit en productie werd dan ook snel gepland. We realiseerden ons ook dat deelname de nodige energie en tijd zou vereisen van de volledige organisatie voor het indienen van het dossier.” 
Voor de productiemanager kwam hier nog bij dat nog hij sinds september 2016 van functie was veranderd.” Eerder was hij 7 jaar verantwoordelijk voor de kwaliteitsafdeling. Achter bleek dit een grote troef om de award binnen te halen. Vanuit beide managementfuncties was hij als geen ander goed bekend met de stand van zaken met betrekking tot de 7 transformaties voor de erkenning als fabriek van de toekomst. Soete wijst ook naar de begeleiding van Flanders’ Food bij het indienen van het dossier.

 

Vooral benieuwd 

“We wilden in de eerste plaats in kaart brengen waar we staan, wat beter kan en welk traject we nog moeten afleggen voor verdere verbeteringen op de 7 transformaties: in het bijzonder met betrekking tot 1. ‘state-of-the-art’ productietechnologie; 2. de digitale fabriek; 3. ‘human centered’ productie (duurzaam inzetten van personeel); 4. de genetwerkte fabriek en 5. ecologische productie”, verduidelijkt Soete. Het bedrijf scoorde, net als voor de beide andere transformaties, 4 op 5; een score die ze ook moest halen om de prijs te winnen!


Nieuwe kennis opdoen

“Tegelijkertijd wilden we door deel te nemen ook nieuwe kennis en ervaringen op doen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf, aangezien de wedstrijd openstaat voor alle industriële sectoren inclusief de maakindustrie, red.) in Vlaanderen.” De productie manager verwijst onder andere naar het assessment bij de beoordeling van het ingediende dossier door externe deskundigen, onder meer afkomstig van Agoria/Sirris en diverse industrieën. Maar ook van bedrijven die eerder laureaat waren van de Factory of the Future Award, zoals Biobakkerij De Trog (de eerste winnaar uit de voedingsindustrie in 2016) konden ze heel wat opsteken. “Discussiëren met buitenstaanders, nadenken en in dialoog gaan is zeker interessant voor de verdere ontwikkeling van de fabriek.”

 

IMG 7441 PE

 

Benchmarken binnen de Groep

Het is evident dat gelatineproducent Rousselot, onderdeel van het Amerikaanse Darling International Ingredients, aan benchmarking doet. “Maar die kun je slechts in geringe mate vergelijken met de beoordeling voor de Belgische Factory of the Future”, onderstreept de productiemanager van de Gentse vestiging. “Binnen de groep kijken we voor de productie vooral naar KPI’s voor productie en utilities. Dat de vestiging in Gent als beste scoort binnen Rousselot, maakte deelname aan de wedstrijd alleen maar interessanter. 
Rousselot telt 13 productiebedrijven wereldwijd, waarvan 4 in Europa. Het Amerikaanse moederbedrijf omvat 120 bedrijven.

 

Meerwaarden deelname

Gevraagd naar andere meerwaarden van deelname aan de Factory of the Future wedstrijd in België, noemt De Soete als eerste de interne denkoefeningen voor invullen van het complete dossier. Waar het uiteindelijk om gaat, zijn de concrete realisaties in het kader van de zeven transformaties. Natuurlijk verschilt het succes van de projecten en kunnen de nodige lessen getrokken worden. Enkele voorbeelden? Bij personeelsmanagement in de productie is het afwegen tussen de inzetbaarheid van specialisten en polyvalente medewerkers in de productie. Polyvalente medewerkers volstaan, zolang de productie binnen de kwaliteitsgrenzen blijft. Alleen specialisten slagen erin om incidentele events tijdig te signaleren, zodat de productie binnen de grenzen blijft en de productie niet stil gelegd moet worden. Bij de vergaande digitalisering gaat het er nu om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerker te brengen. Andere meerwaarden zijn volgens Soete de trots van de medewerkers, maar ook de uitstraling van het bedrijf naar alle stakeholders. “En de aantrekkelijkheid als werkgever voor werkzoekenden.”


Dit artikel maakten wij voor VMT Food Magazine België