Fri Mar 31 2023

03 31

8 mei weer Safety Event 2018

11/04/2018

Door Bart Driessen

Nog een keer en het Safety Event wordt voor de tiende keer gevierd. Machineveiligheid is en blijft een serieuze aangelegenheid. Het thema van de negende editie op 8 mei in het Evoluon in Eindhoven is niet voor niks ‘van risicoanalyse tot aansprakelijkheid’.

 


     

// Factory Facts //

  • Safety Event 8 mei Evoluon
  • Bedrijfsongevallen nemen weer toe
  • Presentaties door o.a. Paul Hoogerkamp en Jeroen Heijkants

 

Marc Kuipers, Inspecteur-generaal van de Inspectie SZW, zegt: “We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s. En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen. Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort.”

Slechte cijfers

De cijfers voor 2017 jaar zijn nog niet officieel, maar in 2016 kwamen volgens de Inspectie 70 werknemers ‘s avonds niet meer thuis’. Maar liefst 19 dodelijke slachtoffers meer dan in 2015. In totaal steeg het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De Inspectie verwacht dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 ongeveer 7% hoger zal zijn dan een jaar eerder.

Kuipers: “Te vaak gaan er zaken verkeerd omdat verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Of om dat de productie voor ging. Soms door onwetendheid. Door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. Toch lijkt zorgen voor veiligheid en gezondheid zo vanzelfsprekend. Niemand zit te wachten op een ongeval met alle emotionele, persoonlijke en financiële gevolgen. We zien ook dat in economische slechte tijden bedrijven te weinig geld willen vrij maken voor veiligheid. En als de verkoop voor de wind gaat en er meer financiële middelen beschikbaar zijn, ze er onvoldoende tijd voor vrij maken.”

 

CE tijdens ontwerpproces

Natuurlijk zijn niet alle arbeidsongevallen op te hangen aan zoiets als machineveiligheid. Maar waarom niet meteen daarmee beginnen: het ontwerp. Na de opening door dagvoorzitter Paul Hoogerkamp, bekend deskundige op het gebied van machine- en productveiligheid, volgt om 9.30 uur ‘Machine Safety Engineer & Consultant’ Jeroen Heijkants van D&F Consulting met de eerste plenaire voordracht van de dag: Praktische integratie van CE-markering in het ontwerpproces.

In het ontwerpproces wordt vaak geworsteld met functionaliteit en de ‘compliance’ van het ontwerp met de Europese Richtlijnen. De focus ligt met name op de functionaliteit van het ontwerp en het halen van deadlines. Door veiligheid & regelgeving (CE) volledig te integreren in het ontwerpproces is er geen sprake van prioritering, maar wordt het simpelweg de ‘Way of Working’.

Om dit te bereiken, is een gedegen aanpak van CE noodzakelijk. In deze lezing licht de spreker vanuit eigen ervaring een aantal aspecten toe:

•               Hoe bereik je commitment over CE van de stakeholders?

•               Hoe kun je CE praktisch integreren in elke fase van het ontwerpproces?

•               Hoe realiseer je uitrol en onderhoud ervan in de organisatie?

 

Ook besteedt Heijkants uitgebreid aandacht aan de vraag: Hoe zorg je dat de klant de juiste CE-informatie voor gebruik krijgt?